nieuws

FNV Bouw noemt cao-besprekingen met Aedes bizar

bouwbreed

De vierde ronde in de onderhandelingen voor de cao-woondiensten is “bizar” verlopen. Corporatiekoepel Aedes wil alleen maar schrappen in de huidige cao.

Afschaffen van de seniorendagen, afschaffen van alle onkostenvergoedingen, afschaffen van de regels over schadevergoeding bij reorganisatie en afschaffen van het beoordelingssysteem, waardoor werknemers hun recht op een periodiek van 2 procent bij voldoende functioneren, wordt ontnomen. Dat is tot verbijstering van FNV Bouw-onderhandelaar Charles Verhoef de manier van onderhandelen van Aedes.
Bij de vorige onderhandelingsronde was juist afgesproken dat over alle voorstellen, dus ook de voorstellen van de bonden, gesproken zou worden. Nu moesten er volgens Aedes eerst afspraken over al hun voorstellen gemaakt worden, voordat breed over de werknemersvoorstellen kon worden gesproken.
Tot nu zat de werkgeversorganisatie op de lijn dat er een minimale cao zou moeten komen waarna ondernemingsraden en corporaties zelf verder invulling zouden geven aan de afspraken. Verhoef: “Wat schetste mijn verbazing: de positie van de OR werd geminimaliseerd en over de werknemersvoorstellen werd met geen woord gerept, behalve over het loon. Voortaan hebben de corporaties hun werknemers noch hun OR nodig om allerlei maatwerkafspraken te maken. Als het aan Aedes ligt, schrappen we vele cao bepalingen en is het aan de corporatie zelf om hiervoor nieuwe regels te maken. In plaats van ons streven om te komen tot een minimum cao, waarbij het mogelijk is in positieve zin af te wijken, streeft Aedes naar een minimale cao.”
Hij vindt dat Aedes op deze manier terug wil naar de crisis in de jaren dertig waarin werknemers hun handje mogen ophouden.

Reageer op dit artikel