nieuws

‘Afwijzing mer randmeer is contractbreuk’

bouwbreed Premium

De afwijzing van de milieueffectrapportage (mer) van het Wieringerrandmeer door de gemeenteraad van Wieringen legt een bom onder elke vorm van publiek-private samenwerking (pps). Dat zegt Dietmar Werner, directeur van Volker Wessels Vastgoed, als reactie op het verwerpen van de mer.

Werner verklaart: “Het betekent in feite dat de gemeenteraad contractbreuk
pleegt. Ik zal alles uit de kast halen om dat te voorkomen. In dit project zijn
inmiddels miljoenen euro’s geïnvesteerd door private partijen. Mijn bedrijf
leidt dan ook forse schade. De gemeenteraad van Wieringen komt hiermee niet zo
maar weg. Als dat zou gebeuren, wordt elke pps-constructie waardeloos. Desnoods
onderneem ik gerechtelijke stappen.” Volker Wessels Vastgoed is samen met
Boskalis, de gemeenten Wieringen en Wieringermeer en de provincie Noord-Holland
partner in de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer. Dit is een waterplas in de
kop van Noord-Holland die zich moet gaan uitstrekken over 9 kilometer. Nadat het
meer is aangelegd, wordt Wieringen weer een eiland.

Autoverbinding

En daar wringt de schoen. Want het gemeentebestuur van Wieringen wil dat
tussen het eiland en het vasteland een autoverbinding komt. En dat wordt door de
andere partners van de hand gewezen. Toen de gemeenteraad vorige week liet weten
niet akkoord te gaan met de door Arcadis opgestelde milieueffectrapportage
ontstond zowel bij de partners als binnen het college van burgemeester en
wethouders van Wieringen grote commotie. “De gemeenteraad van Wieringen snijdt
zichzelf hiermee in de vingers”, stelt Alex Oostendorp, woordvoerder van
Projectbureau Wieringerrandmeer. “De plannen gaan hoe dan ook door. Maar als het
gemeentebestuur volhard in zijn houding, dan betekent het dat het geen invloed
meer kan uitoefenen op de uitwerking ervan.” Oostendorp sluit niet uit dat
uiteindelijk de provincie Noord-Holland zal ingrijpen. In dat geval wordt het
randmeer gerealiseerd, zonder dat de gemeenteraad van Wieringen er nog iets over
te zeggen heeft.

Gesprek

Jan van Zijl, voorzitter van de Stuurgroep Wieringerrandmeer waarin de
partijen zijn vertegenwoordigd, wil het zover niet laten komen. Hij geeft aan
alles in het werk te stellen de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Zo vindt
morgen een gesprek plaats tussen het opstandige gemeentebestuur en Harry
Borghouts, commissaris van de koningin in Noord-Holland. Volgende week overlegt
ook de stuurgroep over de patstelling. “De overige partijen zijn bereid om de
gemeenteraad tegemoet te komen, maar we kunnen niet al hun eisen inwilligen.” De
afwijzing van de milieueffectrapportage bleef binnen Wieringen niet zonder
gevolgen. Wethouder Kooistra, die zich in het verleden sterk maakte voor de
aanleg van het randmeer, heeft zijn functie inmiddels neergelegd. Hij verwacht
dat de provincie zal ingrijpen en het meer toch zal realiseren.

Reageer op dit artikel