nieuws

Aardwarmte voor tuinders in Koekoekspolder haalbaar

bouwbreed

Onderzoek heeft aangetoond dat het opwekken van aardwarmte voor tuinders in de Overijsselse Koekoekspolder technisch en economisch haalbaar is. Als alles meezit, kunnen de eerste tuinbouw kassen in 2010 worden voorzien van energie uit aardwarmte.

Op twee kilometer diepte is voldoende warm water (67 graden) aanwezig om acht à tien tuinders te voorzien van aardwarmte. In een vervolgonderzoek willen provincie, de gemeente Kampen en een nog op te richten warmwaterbedrijf bekijken of ook nieuwe woningen en kantoren in de omgeving van de Koekoekspolder kunnen worden aangesloten op dit energiezuinige warmtenet. Projecten zijn wat dat betreft nog niet in beeld.
Aangetoond is dat de tien tuinders op de 100 hectare poldergrond jaarlijks circa 10 procent op de energiekosten besparen als ze gebruikmaken van aardwarmte. Dat percentage kan schommelen, omdat onbekend is in hoeverre de gas- en olieprijzen de komende jaren fluctueren. Zeker is dat het opwekken van aardwarmte een vaste prijs heeft, dus daar zijn de tuinders niet van afhankelijk.
In het gunstigste scenario bespaart een aardwarmtenet per jaar 50 kiloton CO2-uitstoot in vergelijking met een gas- en oliegestookte verwarming. In het ongunstigste geval is dat nog altijd 10 kiloton.
Volgens gedeputeerde Theo Rietkerk (ruimtelijke ordening) is de animo onder de tuinders voor aardwarmte groot, maar men wil zien hoe groot de kosten en de baten zijn. De provincie zal een exploitatiebegroting opzetten en per bedrijf onderzoeken wat kosten zijn, dus investering, exploitatielasten en restwaarde. Voor het slaan van de acht bronputten in het plangebied is ruim 50 miljoen euro geraamd. Daarin zijn ook de aanleg van waterpompen, warmtewisselaars en het leidingennet opgenomen. De provincie en de gemeente Kampen zoeken steun bij het Rijk, banken en beleggers. Ook de tuinders zullen hun steentje moeten bijdragen aan deze vorm van duurzame energie.
Namens de provincie is Arnout Potze programmamanager voor duurzame energie. Volgens hem is het rendabel om woningbouwlocaties in de orde van grootte van 1000 tot 2000 woningen te voorzien van aardwarmte. Deze locaties zijn rondom de Koekoekspolder nog niet in kaart gebracht. Bestaande woningen en kantoren zijn niet in beeld, omdat deze al verwarmd worden met duurzame systemen.

Reageer op dit artikel