nieuws

Waterkering komt gefaseerd bovendrijven

bouwbreed

Toestromend water zorgt ervoor dat drijflichamen zich opstapelen tot een tijdelijke waterkering.

Te lage kades en dijken kunnen in geval van nood worden aangevuld met tijdelijke, demontabele waterkeringen. Dat kan lopen van plastic boxen die de traditionele zandzakken vervangen, tot uitvouwbare waterkeringen van metaal die gewoonlijk een permanente fundering vereisen. Voor Van Dijk Maasland bedacht J. van der Loos een tijdelijke waterkering die zit verborgen in een ondiepe sleuf in een kade of in de kruin van een dijk. In deze sleuf ligt een ondiepe bak, die is opgebouwd uit gekoppelde elementen met een U-vormige doorsnede. De binnenvlakken van de langswanden van de betonnen bak hellen aan de binnenzijde naar elkaar toe, waardoor ze aan de bovenzijde dichter bij elkaar zitten dan aan de onderzijde. In de bak ligt een viertal langwerpige, in elkaar passende drijflichamen van polystyreen. Ook deze zijn opgebouwd uit gekoppelde elementen met een U-vormige doorsnede. In de beschreven uitgangspositie geven de drijflichamen de bak een min of meer vlakke bovenkant.
Als er via een opening in de bak water toetreedt, gaat het nest drijflichamen omhoog totdat de bovenrand van de bak het onderste drijflichaam blokkeert. Via openingen in de bodem van het drijflichaam kan het water blijven toestromen, waardoor het volgende drijflichaam verder omhoog drijft tot ook dit wordt geblokkeerd door de randen van het onderliggende drijflichaam. Als het water blijft stijgen, komen de volgende drijflichamen aan de beurt, tot ze zonodig alle vier uit de bak zijn komen bovendrijven. Uiteindelijk ontstaat op deze manier een tijdelijke waterkering met een trapgevelvormige doorsnede.
De watertoevoer vindt plaats via een buis met een terugslagklep, die is gekoppeld aan een opening in de ingegraven bak. In principe zou het opkomende water zelf kunnen zorgen voor het opdrijven van de waterkering. Het gebruik van een pomp maakt het evenwel mogelijk de waterkering ook preventief omhoog te laten komen, bijvoorbeeld om golfoverslag te kunnen tegengaan. Als het water weer zakt, kan het door het openen van een klep via een aparte uitlaat weer uit de kering lopen. De drijflichamen zullen dan een voor een terugzakken tot ze uiteindelijk weer in de sleuf zijn verzonken. Octrooihouder Van Dijk Maasland is nog op zoek naar een pilotproject voor de waterkering.
octrooinummer: NL2000546
houder: Van Dijk Maasland, Maassluis
uitvinder: J. van der Loos

Reageer op dit artikel