nieuws

Verbod op scholenin buurt van weg

bouwbreed

Het is met ingang van vandaag verboden om scholen, kinderopvang, bejaarden-, verzorgings- en verpleeghuizen te bouwen in de buurt van wegen. Voor locaties binnen 300 meter van rijkswegen of binnen 50 meter van provinciale wegen moet eerst worden onderzocht of de Europese normen voor fijn stof en stikstofdioxide worden overschreden, of dat dit dreigt te gebeuren.

Het is met ingang van vandaag verboden om scholen, kinderopvang, bejaarden-, verzorgings- en verpleeghuizen te bouwen in de buurt van wegen. Voor locaties binnen 300 meter van rijkswegen of binnen 50 meter van provinciale wegen moet eerst worden onderzocht of de Europese normen voor fijn stof en stikstofdioxide worden overschreden, of dat dit dreigt te gebeuren.
Als uit onderzoek blijkt dat sprake is van zo’n (dreigende) overschrijding, dan mag er geen school, of verzorgingstehuis worden gevestigd.
Het maakt daarbij niet uit of het gaat om nieuwbouw of om een functiewijziging door vestiging van een nieuwe gevoelige bestemming in een bestaand gebouw.

Reageer op dit artikel