nieuws

Veiligheidsraad onderzoekt ongevallen torenkranen

bouwbreed Premium

De Raad voor Veiligheid stelt een onderzoek in naar ongevallen met vaste torenkranen.

Aanleiding voor het onderzoek van de veiligheidsraad vormt een “opvallend”
aantal incidenten met vaste torenkranen in Nederland en het buitenland. Dat zegt
Fred Sanders, woordvoerder van de raad. Hij benadrukt dat het plan van aanpak
nog niet is uitgewerkt. Ongelukken met torenkranen zijn vaak met dodelijke
afloop. Vorig jaar zomer ging het in Rotterdam mis. De kraanmachinist overleed
ter plekke toen de mast tijdens hijswerkzaamheden bezweek. Het bovenste deel van
de kraan viel en beschadigde steigers en een balkon. Eerder kapseisde in Cuijk
een torenkraan, welk incident twee levens eisten. Tijdens de januaristorm in
2007 in Utrecht stortte een onbemande kraan op een universiteitsgebouw, waardoor
enkele gewonden vielen. In New York loopt een aantal rechtszaken over gevallen
torenkranen met een totale claim van een half miljard dollar.

Verschillend

In de torenkraanbranche wordt verschillend op het voorgenomen onderzoek van
de Veiligheidsraad gereageerd. Lion Verhage, directeur van de Vereniging
Verticaal Transport (VVT) is er blij mee. “Wij pleiten al jaren voor een
ongevallenanalyse. Inhoudelijk is er over incidenten te weinig bekend.” Anton
van Loon, directeur van de BMWT (brancheorganisatie van importeurs) acht het
onderzoek minder noodzakelijk. “Ik heb niet de indruk dat het aantal incidenten
in de afgelopen jaren enorm is gestegen. Kwaad kan het natuurlijk nooit.” Van
der Spek Vianen, de Nederlandse importeur van Liebherr torenkranen (de grootste
fabrikant ter wereld) vreest dat het onderzoek weinig synergie oplevert. “De
oorzaken verschillen daarvoor te sterk per geval. In Cuijk was het
funderingsblok te klein. In Utrecht zeggen ze dat de staalkwaliteit van de
fundatieankers niet in orde was. En bij de Rotterdamse Parktoren gaat het om
weer wat anders”, aldus directeur Erik Lubbers. Incidenten met kranen worden
nauwelijks geregistreerd. Informatie van de Arbeidsinspectie blijft vaak onbenut
vanwege privacy. Verhage van de VTT neemt dat de overheidsdienst kwalijk. “Met
het ministerie van Sociale Zaken werken we samen aan een onafhankelijke
beheerstichting van kwaliteit. Dan is het wel zo prettig als je alle medewerking
krijgt.” Johan Nijkamp van Aboma+Keboma is het met Verhage eens. “Anders leer je
nooit van fouten.”

Reageer op dit artikel