nieuws

Van der Laan prijst besparingsplannen BAM

bouwbreed Premium

Minister Van der Laan (wonen) is enthousiast over duurzaamheidsvoorstellen die BAM doet en waarbij meer dan een miljoen woningen worden opgeknapt. Van der Laan nam deze week de door BAM ontwikkelde Toolkit Bestaande Bouw in ontvangst uit handen van BAM-bestuursvoorzitter Joop van Oosten.

Minister Van der Laan (wonen) is enthousiast over duurzaamheidsvoorstellen die BAM doet en waarbij meer dan een miljoen woningen worden opgeknapt. Van der Laan nam deze week de door BAM ontwikkelde Toolkit Bestaande Bouw in ontvangst uit handen van BAM-bestuursvoorzitter Joop van Oosten.
Van der Laan zegde toe de aanbevelingen van BAM Woningbouw met betrekking tot flexibilisering van de huurtoeslaggrens en het stimuleren van het ‘verduurzamen’ van de bestaande bouw, nader te zullen bestuderen.
Zowel de Toolkit Bestaande Bouw als de aanbevelingen van BAM Woningbouw ondersteunen de doelstellingen, zoals die zijn geformuleerd in Convenant Energiebesparing Corporatiesector, dat in oktober 2008 mede door minister Cramer van VROM is ondertekend.

Reageer op dit artikel