nieuws

Kabinet steunt scheefwonen met maatregelen

bouwbreed

Door uitsluitend corporaties te ondersteunen, laat de minister een groot deel van de woningontwikkelaars en de markt links liggen. Luc Dietz ageert tegen de kabinetsplannen en doet ene duit in het zakje voor alternatieven.

Het is niet aan (de taak van-) corporaties om projecten van private marktpartijen over te nemen. Dat stimuleert oneigenlijke concurrentie en mobiliseert maar een beperkt deel van de woningontwikkelaars. De verruiming van het waarborgfonds heeft bovendien als consequentie dat het aantal sociale huurwoningen stijgt, en het kabinet zich niet aan zijn belofte houdt.
Want Het Rijk had tot nu toe de mond vol van burgers die meer moeten kopen, ook om het zogenoemde scheefwonen in gesubsidieerde corporatiewoningen tegen te gaan. Huurders die eigenlijk kunnen kopen, kiezen er in de huidige recessie voor om goedkoop te blijven zitten. De huidige maatregel werkt averechts en liberalisering van de huurwoningmarkt komt knarsend tot stilstand.
De overheid zou zich juist nu aan haar belofte moeten houden en doorstroom stimuleren. Wie kan kopen of particulier huren, moet uit de gesubsidieerde corporatiewoning. De overheid zou daarvoor stimuleringsmaatregelen kunnen treffen door particulier huren voor consumenten fiscaal aantrekkelijk te maken. Op dat moment profiteert de private sector van een aantrekkende huurmarkt. Ook zou zij in navolging van de bestaande mkb-regeling garantiestellingen voor particuliere hypotheekkredieten kunnen geven. En banken buiten schot kunnen houden in de risico’s die zij zien voor de verstrekking van topkredieten.
Met de nu afgekondigde maatregel doet het kabinet voorts aan oneigenlijke concurrentie en snijdt zichzelf daarmee in de vingers. Door de duurdere kredieten hebben corporaties en ontwikkelaars een gezamenlijk probleem waar het gaat om de financierbaarheid van nieuwe projecten. Dat zorgt voor donkere wolken boven de planvoorraad en daar hebben de bouwers vervolgens ook direct last van. Door nu alleen corporaties te ondersteunen, helpt men alleen deze groep en laat men de kans liggen om een veel groter potentieel aan woningontwikkelaars te mobiliseren.
Het zou veel beter zijn geweest om de financierbaarheid van alle nieuwe woningprojecten te ondersteunen en daarvoor afspraken te maken met banken.
Er zijn daarmee genoeg mogelijkheden om de problemen in de woningbouw bij de wortel aan te pakken: kopers en huurders ondersteunen en gunstige kredietfaciliteiten voor alle woningontwikkelaars.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels