nieuws

Gemeenten laks met uitvoeren asbestregels

bouwbreed Premium

Een groot aantal gemeenten voert de landelijke asbestregelgeving niet goed uit. Daardoor faalt het toezicht op asbestverwijdering en dat veroorzaakt ernstige risico’s voor milieu en gezondheid.

Armand Landman
Dat concludeert de VROM-Inspectie na onderzoek. Meer dan de helft van de gemeenten heeft zijn zaken voor wat betreft asbest niet op orde. Malafide bedrijven weten bovendien precies welke gemeenten geen, of onvoldoende toezicht op sloop houden, waardoor er een illegale asbeststroom op gang is gekomen die zich volledig aan het toezicht weet te onttrekken.
Asbest moet door gespecialiseerde bedrijven worden verwijderd. Om dit af te dwingen, is een goede sloopvergunning essentieel. “Maar daar gaat het bij veel gemeenten mis”, schrijft de VROM-Inspectie. Die heeft het toezicht op de naleving van asbesttaken door de gemeenten geïntensiveerd, nadat uit onderzoek in 2007 bleek dat het merendeel van een onderzochte gemeenten zijn asbesttaken niet goed uitvoerde.
De taak van de gemeente is in het nieuwe Asbestverwijderingsbesluit 2005 flink vereenvoudigd. Maar pas een derde van de gemeenten heeft het aanvraagformulier voor een sloopvergunning aangepast aan dat nieuwe besluit.
Slechts een vijfde van de gemeenten heeft zijn asbestzaken op de belangrijkste punten in orde. Meer dan de helft (57 procent) voert de taken echter niet adequaat uit. Dat betekent bijvoorbeeld dat bouwverordening en aanvraagformulieren niet up-to-date zijn, aanvragen worden geaccepteerd zonder (complete) asbestinventarisatie of dat onvoldoende toezicht wordt gehouden.
De VROM-Inspectie is ook nagegaan of bij de gemeenten die in het onderzoek in 2007 in gebreke bleven, inmiddels vooruitgang is geboekt. De gemeenten Rotterdam, Renkum, Staphorst, Woudrichem en Moordrecht bleven ook na aandrang slecht presteren.

Reageer op dit artikel