nieuws

Bewoners Groene Hart niet tegen bouw

bouwbreed

Twee derde van de inwoners van het Groene Hart is van mening dat er verder mag worden gebouwd om de leefbaarheid in hun dorpen te verhogen en de woningvraag in de Randstad op te vangen. 54 Procent van de bewoners van de grote steden in de Randstad is van mening dat er niet meer mag worden gebouwd in dit landelijke gebied. Eén en ander blijkt uit onderzoek onder 1600 respondenten, gehouden in het kader van de Bouwfonds Ontwerpprijsvraag voor jonge ontwerpers.

Twee derde van de inwoners van het Groene Hart is van mening dat er verder mag worden gebouwd om de leefbaarheid in hun dorpen te verhogen en de woningvraag in de Randstad op te vangen. 54 Procent van de bewoners van de grote steden in de Randstad is van mening dat er niet meer mag worden gebouwd in dit landelijke gebied. Eén en ander blijkt uit onderzoek onder 1600 respondenten, gehouden in het kader van de Bouwfonds Ontwerpprijsvraag voor jonge ontwerpers.
Uit het onderzoek blijkt dat bewoners van de grote steden uit de Randstad bang zijn dat het Groene Hart zal worden volgebouwd. Daartegenover ziet de helft van de inwoners van het Groene Hart graag nieuwe woonconcepten gerealiseerd in hun gemeente. Ze zien nieuwbouw als toegevoegde waarde. Slechts 30 procent is tegen nieuwe bebouwing. Meer dan de helft van de jongeren onder de 18 jaar wil in het gebied blijven wonen. Jongeren die het gebied willen verlaten doen dit vanwege het gebrek aan werk, winkels en omdat er voor jongeren weinig te beleven is.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels