nieuws

BAM bepleitflexibele grens huurtoeslag

bouwbreed

Geef woningcorporaties de mogelijkheid investeringen in energiebesparing terug te verdienen door de huurtoeslag te flexibiliseren. Dat advies geeft BAM minister Cramer bij de aanbieding van de Toolkit Bestaande Bouw.

De huurtoeslag is gekoppeld aan de hoogte van de huur en niet aan de totale woonlasten. Corporaties die investeren in energiebesparing kunnen daardoor de investering niet terugverdienen terwijl de baten van de lagere energierekening bij de huurder terechtkomen.
“Niet bepaald een vruchtbare voedingsbodem om deze noodzakelijke upgrading van de bestaande woningvoorraad te stimuleren. De huidige situatie kan zelfs leiden tot verkeerde investeringen en upgrading van de woning die tot problemen in de nabije toekomst kan leiden”, vindt BAM.
Het probleem is relatief simpel op te lossen, vindt de bouwer. De huurtoeslaggrens zou verhoogd kunnen worden met 75 procent van de besparing op de energielasten.
Corporaties krijgen daardoor de mogelijkheid een gedeelte van de investeringen in de huur te integreren, terwijl de huurder lagere lasten heeft. Een win-winsituatie derhalve waar het milieu bij gebaat is, rekent BAM voor.
De bouwer dringt er verder bij woningcorporaties op aan verder te gaan dan is afgesproken in het Convenant energiebesparing corporatiesector. Daarin is het streven opgenomen om huurwoningen te upgraden tot een niveau dat twee energielabels hoger ligt dan de bestaande situatie of minimaal energielabel B.
BAM vreest dat deze doelstelling leidt tot suboptimale ingrepen. “Er dient voor gezorgd te worden dat de bestaande woningvoorraad voor langere tijd duurzaam wordt verbeterd. Voorkomen moet worden dat een woning over 15 jaar weer om energetische aanpassingen vraagt”, vindt BAM.
BAM adviseert de corporaties daarom te kiezen voor een meer ambitieuze aanpak. In de praktijk gebeurt dat een enkele keer al. Zo renoveert Woonstad Rotterdam een aantal historische panden. Na de renovatie voldoen de panden aan het maximaal haalbare energielabel A++.

Reageer op dit artikel