nieuws

120 Reacties op nationaal luchtplan

bouwbreed Premium

Er hebben 120 burgers en organisaties gereageerd op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat milieuminister Cramer afgelopen zomer aan de Tweede Kamer heeft verstuurd. De inspraakreacties zijn nogal verschillend van aard. Aan de ene kant is er steun voor de NSL-aanpak bij werkgeversorganisaties, vervoerders en de bouwsector. Er zijn veel vragen over nut en noodzaak van de maatregelen, al lijkt de gemeenschappelijke noemer “als het moet, dan moet het maar.”

Er hebben 120 burgers en organisaties gereageerd op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat milieuminister Cramer afgelopen zomer aan de Tweede Kamer heeft verstuurd. De inspraakreacties zijn nogal verschillend van aard. Aan de ene kant is er steun voor de NSL-aanpak bij werkgeversorganisaties, vervoerders en de bouwsector. Er zijn veel vragen over nut en noodzaak van de maatregelen, al lijkt de gemeenschappelijke noemer “als het moet, dan moet het maar.”
Aan de andere kant zijn er de milieu- en gezondheidsorganisaties die sceptisch staan tegenover de programmatische aanpak van het NSL en kritisch zijn over het ambitieniveau van het NSL. Hier overheerst de gedachte “zien en dan geloven.”
Verder hebben veel insprekers vragen en twijfels over de ‘saneringstool’ die aan het NSL ten grondslag ligt.

Reageer op dit artikel