nieuws

Kwaliteit voorop bij bouwen in Brabant

bouwbreed

Veel bouwen blijft belangrijk voor de provincie Noord-Brabant, maar nu de bouwproductie weer op peil is en de samenstelling van de bevolking verandert, zal het komende jaren vooral om kwaliteit moeten gaan. Dat was de voornaamste boodschap tijdens het congres Brabant Bouwt Verder! gisteren in Den Bosch.

De komende tien jaar moet de woningvoorraad in Brabant nog met zo’n honderdduizend groeien om in de behoefte te voorzien. Na het dieptepunt van 2003 – toen er maar ruim vijfduizend woningen gebouwd werden – is er weer een stijgende lijn te zien met zo’n tien- tot elfduizend woningen per jaar. Vooral door gemeenten meer vrijheid te geven bij het invullen van hun woningbouwplannen wist de provincie het tempo op te schroeven. Een punt van zorg is dat de nieuwbouw vaak niet voldoet aan de vraag. Er worden te veel appartementen gebouwd en juist te weinig goedkope koopwoningen. Ook loopt het particulier opdrachtgeverschap terug, vandaar dat de provincie hiervoor 4 miljoen euro uittrekt tijdens deze bestuursperiode. Voor starterswoningen is 16 miljoen euro beschikbaar in dezelfde periode.

Geïnspireerd

Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) zei geïnspireerd te zijn door de Brabantse aanpak. Ook landelijk moet kwaliteit wat haar betreft hoger op de agenda. “We houden onvoldoende rekening met wat de consument wil.” Dat die consument nog steeds het liefst een grondgebonden woning wil met een tuin, daar heeft Vogelaar zich oprecht over verbaasd. Ze dacht dat die wens met het toenemend aantal singles wel afgenomen zou zijn.
Ook projectontwikkelaar AM ziet in dat er anders en vooral meer gedifferentieerd gebouwd moet worden. “Het tweekappertijdperk is wel zo’n beetje voorbij”, aldus directeur Wim Scheffers van AM Wonen Zuid. Dat kan alleen als plannenmakers beter rekening houden met de specifieke kenmerken van een locatie en gemeenten een einde maken aan functiescheiding. Wonen, werken en natuur gaan volgens Scheffers prima samen. Ook hekelde hij de in zijn ogen te gedetailleerde en statistisch bouwregelgeving.

Samenwerking

Emeritus hoogleraar Volkshuisvesting Hugo Priemus van de Technische Universiteit Delft denkt dat meer samenwerking op regionaal niveau kan leiden tot een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Veel lokale woonvisies bevatten verouderde cijfers en zijn vaag en onvolledig, concludeerde hij. “Kom tot regionale woonvisies om het hoofd te bieden aan voetangels en klemmen op de lokale woningmarkt.” Juist in Brabant ligt dat erg voor de hand, meent Priemus, omdat er al veel regionale en gewestelijke samenwerkingsverbanden en overlegstructuren bestaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels