nieuws

Maasvlakte 2 procedureel snel verlopen

bouwbreed Premium

Door direct goed overleg te voeren met natuurorganisaties, is de procedure voor de aanleg van de Maasvlakte 2 snel gegaan. Ook zijn er nog maar negen beroepen van de 180 over.

Projectdirecteur Ronald Paul van het Rotterdamse Havenbedrijf is er best trots op. Sinds de Raad van State in 2005 de plannen voor Maasvlakte 2 deels naar de prullenbak verwees, is er keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat in 2013 de eerste container over de kade kan. “Dat hebben we bereikt door alles tegelijk te doen, de aanbesteding, de MER voor de aanleg en de MER voor het gebruik, de klantenwerving, de herstel PKB en de natuurcompensatie”, vertelde hij tijdens de topconferentie over het gebied,
Nog belangrijker, al was het maar om bezwaar- en beroepsprocedures te beperken, was al direct om de tafel gaan zitten met de natuurorganisaties. Daar kwam ook de concept-MER ter sprake. “We hebben ons kwetsbaar opgesteld. Maar het heeft ook goede kanten. In de natuurorganisaties zit veel kennis waardoor je plannen scherper worden”, vindt Paul.
Het heeft ook geholpen de beroepsprocedures te beperken. Tegen de PKB waren 180 beroepen aangespannen, tegen het bestemmingsplan nog 160. “Daar hebben we er nu nog maar negen van overgehouden”, aldus de projectdirecteur. Dat was de reden voor het Havenbedrijf om op 1 september dit jaar toch officieel te starten. “Als we hadden gewacht op uitspraken in alle beroepen, dan waren we weer 1 tot 1,5 jaar verder.”
De transparantie en openheid heeft ook op een andere manier bijgedragen aan het draagvlak voor de uitbreiding van de Rotterdamse haven. Bij het laatste onderzoek is het draagvlak uitgekomen op 91 procent, 5 procentpunt hoger dan vorig jaar.

Scheepvaart

Voor de uitvoering van de landaanwinning is ook goed nagedacht om snel te werken met zo min mogelijk hinder voor de scheepvaart. Dat is gelukt omdat de combinatie PUMA (Boskalis en Van Oord) toestemming heeft gekregen tot 20 meter zand uit de Noordzee te halen een kilometer of 11 bij het werk vandaan aan de zuidkant van de vaargeul naar de Nieuwe Waterweg. Daardoor hoeven de hopperzuigers de geul niet te kruisen.

Reageer op dit artikel