nieuws

Huisvestingsprocessen in de zorg kunnen creatiever

bouwbreed

Huisvestingsvraagstukken in de zorgmarkt kenmerken zich vaak door gebrek aan langetermijnvisie, daadkracht en durf. Dat moet en kan anders. Met meer creativiteit in de aanpak zijn aansprekende resultaten te boeken, ook in de huidige onzekere financiële periode. Aziza Aachiche en John Dols pleiten voor een flexibeler aanpak.

Huisvestingprocessen in de zorgmarkt kunnen sneller. Het paradoxale is dat zij veelal bij de start juist afgeremd moet worden. Eerst moeten overwogen keuzes gemaakt worden op basis van ambitie en visie met een passende businesscase. Er moet worden nagedacht of de huisvestingsvraag ook een organisatievraag impliceert. Eenmaal van start gegaan wordt er dan pas tempo gemaakt.
Onzekerheden, tegenslagen en veranderende marktomstandigheden komen in elk project voor. De kunst is deze onzekerheden en tegenslagen vóór te zijn, te voorkomen, en als ze zich toch voordoen: de oplossingen klaar te hebben liggen en de participanten aan te spreken op creativiteit. Daar is samenwerkingsvermogen voor nodig, van vraag- en aanbodkant.
Flexibilisering in de aanpak en niet drie stappen vooruit en twee terug, want dat is reactief. Onze aanpak vraagt ook iets van opdrachtgevers, namelijk uitdragen en vasthouden van de eigen ambitie en visie. Wij onderscheiden drie stadia in een huisvestingsproject: tijd nemen (de diagnose en het openen van de vraag), vormgeven van het project (procesarchitectuur) en vervolgens tempo maken (ontwikkelen en realiseren).
Een goed voorbeeld is het Gelre ziekenhuis in Zutphen. Deze organisatie ontwikkelt een compleet nieuw ziekenhuis binnen vier jaar, van programma tot ingebruikname.
Het Groene Hart ziekenhuis in Gouda betrekt een vastgoedontwikkelaar bij de businesscase om handiger met waardes van vastgoed en locatie om te gaan.
Het Gemini Ziekenhuis omschrijft alleen de functionaliteiten van het ziekenhuis, geeft aan welke huisvestingslasten men bereid is te betalen en laat de markt een complete aanbieding doen. Allemaal voorbeelden van huisvestingsprocessen die creatief en snel zijn maar bovenal tot betere eindproducten leiden. Het gaat erom te durven loslaten, niet alles zelf doen of voorschrijven, maar de participanten prikkelen op innovatief vermogen.
Niet de bouwprojectorganisatie maar juist de zorgprofessional bepaalt de inhoud, gerelateerd aan een goede businesscase. Een huisvestingsvraag gaat nogal eens gelijk op met een organisatievraag, maar is niet hetzelfde. Het ontwikkelen van het ‘gebouw’ moet dan ook gescheiden gemanaged worden van het organisatie-ontwikkeltraject. De bestuurlijke aansturing moet juist integraal.

Reageer op dit artikel