nieuws

Forse vertraging N18 dreigt door ondeugdelijke mer

bouwbreed Premium

Forse vertraging dreigt voor de herstructurering van de N18, de verbindingsweg tussen de A18 in Gelderland en de A35 in Twente.

De onafhankelijke MER-commissie heeft in haar beoordelingsrapport de vloer aangeveegd met de uitgebrachte milieu-effectrapportage. Minister Eurlings moet beslissen of Rijkswaterstaat zijn huiswerk moet overdoen. Zo ja, dan komt de geplande aanleg in 2011 in gevaar.
De kritiek van de MER-commissie liegt er niet om. Ze vindt dat milieu en leefbaarheid onderbelicht zijn in het rapport, terwijl Rijkswaterstaat bereikbaarheid en economische opbrengst van de vernieuwde weg centraal stelt. Volgens de commissie redeneren de opstellers te veel toe naar één oplossing en zijn alternatieven niet goed gewogen.
De verkeerseffecten op het milieu zijn volgens de commissie onvoldoende onderbouwd. Verder stelt ze vast dat de stikstofwaarden van de nieuwe N18 de wettelijke normen ruimschoots overschrijden voor de in de omgeving liggende Natura2000-gebieden.
Overijssel trekt 24 miljoen euro uit voor het verbeteren van de N18 tussen Enschede en het Gelderse Varsseveld. De provincie kiest voor een nieuwe tweestrooksweg iets ten noordwesten van het huidige 80 kilometer-tracé. De Regio Twente draagt 6 miljoen euro bij. Minister Eurlings toonde zich bereid 18 miljoen euro extra op tafel te leggen als de regionale financiering rond is.

Reageer op dit artikel