nieuws

Bonden houden vast aan 3,5 procent meer

bouwbreed

De bonden doen vooralsnog niets met de oproep van minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) om de looneis te verlagen. Zij houden vast aan de maximaal 3,5 procent die is afgesproken in het Najaarsoverleg van kabinet met sociale partners.

De minister kwam met haar oproep naar aanleiding van de jongste ramingen van het Centraal Planbureau. Daaruit blijkt dat de inflatie fors terugloopt naar 1,5 procent in 2010. Samen met de afschaffing van de WW-premie voor werknemers zorgt dit voor een behoorlijke koopkrachtstijging.
Van der Hoeven vindt dat een grote koopkrachtstijging niet past bij een periode waarin bedrijven moeite hebben het hoofd boven water te houden. Bovendien dreigt de werkloosheid op te lopen van 4 procent nu naar 6,5 procent in 2010.
De vakcentrale FNV heeft al laten weten vast te houden aan het maximale percentage van 3,5 procent. De koopkracht stijgt daardoor sneller, de bestedingen zullen toenemen en dat is goed in de strijd tegen de crisis, is de redenering.
Ook FNV Bouw blijft bij het maximale percentage. “We hebben nog even de tijd om te kijken hoe de economie in het algemeen en de bouw in het bijzonder zich ontwikkelen. Natuurlijk zijn we er niet voor om een bedrijfstak kapot te maken, integendeel. Wij zullen wat dat betreft prudent handelen, zoals van ons verwacht mag worden”, aldus cao-onderhandelaar John Kerstens.

Ondersteunen

Nog belangrijker vindt hij maatregelen om de bouw te ondersteunen. Vooral de woningbouw dreigt momenteel klappen te gaan oplopen. Bonden en werkgevers hebben al de nodige voorstellen gedaan om een te scherpe terugval tegen te gaan, zoals verhoging van de grens van de Nationale Hypotheekgarantie. “Wat mij betreft is het kabinet aan zet door gerichte maatregelen te nemen de werkgelegenheid in de bouw te ondersteunen”, zegt hij.

Reageer op dit artikel