nieuws

‘Vogelaar weggestuurd door populistische druk’

bouwbreed

Minister Vogelaar is weggestuurd omdat de PvdA is bezweken onder populistische druk. Dat is de mening van een flink deel van de Tweede Kamer. Die neemt het de PvdA kwalijk dat het parlement niet op de hoogte is gesteld van het ontslag dat is volgens veel partijen is bekokstoofd in achterkamertjes.

Alle partijen in de Tweede Kamer hebben het gistermiddag tijdens een spoeddebat opgenomen voor de afgezette minister Vogelaar.
Zelfs Vogelaars eigen PvdA-fractievoorzitter Mariette Hamer roemde Vogelaar om wat ze bereikt had en wrong zich zodoende in allerlei bochten om toch te kunnen betogen dat ze niet langer kon functioneren.
Hamer werd door de andere fractievoorzitters hard aangepakt.
Femke Halsema sprak er schande van dat de PvdA-fractie eerder in de Tweede Kamer net deed alsof ze nog vertrouwen had in minister Vogelaar, terwijl het toen al duidelijk was dat de partijtop haar zou gaan afzetten. Halsema doelde daarbij op het debat over de ss Rotterdam, een week voor het ontslag, toen de SP een motie van wantrouwen indiende die slechts steun kreeg van de PVV. “Mevrouw Vogelaar is niet ontslagen omdat haar beleid niet deugde maar omdat de PvdA is “bezweken onder populistische druk van websites als Geenstijl.nl”

Werkelijk bizar

Agnes Kant van de SP vond de gang van zaken “werkelijk bizar.” Ze sprak over de PvdA die “de ene hand boven het hoofd van Vogelaar hield en met de andere hand de messen sleep.” Kant vond dat eerst verantwoording aan de Tweede Kamer had moeten worden afgelegd.
D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold liet luid en duidelijk weten dat wat hem betreft het vertouwen in de PvdA bewindsvrouw nooit is opgezegd. “Er is nooit een Kamermeerderheid geweest die haar weg wilde hebben. Dit is bedisseld in de achterkamertjes van de PvdA.”
PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer bestreed overigens de visie die Vogelaar vorige week zelf uitte en waarin ze betoogde dat de minister voor de wijkenaanpak te weinig geld zou hebben. “Mevrouw Vogelaar had 400 miljoen in het gemeentefonds, 250 miljoen van de corporaties en ze kreeg als enige ook nog eens extra geld tijdens de voorjaarsnota.”

Reageer op dit artikel