nieuws

Sluiproutes

bouwbreed Premium

Halverwege zijn ze: de Waterschapsverkiezingen. Mocht u willen stemmen, dan heeft u nog één week de tijd om uw stembiljet op de post te doen. Partijen, lijsten en kandidaten genoeg. Zelfs echtparen doen mee. Zoals in ‘mijn’ waterschap. Duidelijk was dat niet meteen. Het kostte mij even surfen op internet om bevestigd te zien dat zich in het Groningse water-schap Noorderzijlvest twee huwelijkspartners kandidaat hadden gesteld. Hun kandidatuur was mij opgevallen in de huis-aan-huis bezorgde verkiezingskrant van het waterschap. Twee dezelfde achternamen in één dorpje – dat kon geen toeval zijn.

Halverwege zijn ze: de Waterschapsverkiezingen. Mocht u willen stemmen, dan heeft u nog één week de tijd om uw stembiljet op de post te doen. Partijen, lijsten en kandidaten genoeg. Zelfs echtparen doen mee. Zoals in ‘mijn’ waterschap. Duidelijk was dat niet meteen. Het kostte mij even surfen op internet om bevestigd te zien dat zich in het Groningse water-schap Noorderzijlvest twee huwelijkspartners kandidaat hadden gesteld. Hun kandidatuur was mij opgevallen in de huis-aan-huis bezorgde verkiezingskrant van het waterschap. Twee dezelfde achternamen in één dorpje – dat kon geen toeval zijn.
Dicht bij de Waddendijk runt het echtpaar vanuit een aan binnenwater gelegen landgoed met boerderij een recreatieonderneming: camping, bed 0x26 breakfast, vakantiehuisjes. Allemaal bezittingen en bezigheden die nopen tot velerlei – ongetwijfeld niet altijd vrolijk stemmend – contact met het waterschap. Neem het stel daarom zijn kandidatuur eens kwalijk. In zo’n situatie wil je wel eens een kijkje in de keuken nemen.
Toegegeven: er lijkt sprake van een (flinke) portie eigenbelang maar dat is bij verkiezingen in Nederland niet verboden. Het tweetal is bovendien al langer maatschappelijk in de weer. Zij op provinciaal niveau bij de VVD, hij onder ande-re als voorzitter van de particuliere eigenaren van landbouwgronden langs de Waddenzee.
Het paar is bij de waterschapsverkiezingen daarenboven geen kandidaat voor dezelfde lijst. Zij vertegenwoordigt ‘haar’ VVD, hij de lijst Werk aan Water van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB, alsmede de boerenorganisatie LTO. Man en vrouw staan last but not least ook nog eens op onverkiesbare plaatsen.
Waar maak je je dan druk om, zult u zeggen. Dat zit zo: wat mij in deze casus steekt is het gebrek aan openheid. De achtergrond en banden van de vrouw worden nergens uit de doeken gedaan. Bij de kandidatuur van de man treffen we op internet in vijf regels uitsluitend diens ‘motivatie’ aan. Maar de tekst is zo algemeen dat zij door elke kandidaat, van welke lijst, waar ook in Nederland, onderschreven kan worden. Wat dat betreft hebben de waterschappen niets geleerd: de achtergrond van veel kandidaten blijft ook bij deze verkiezingen duister.
Daar komt bij dat de programma’s van de VVD en Werk aan Water opvallende gelijkenis tonen: meer efficiency, minder kosten. Wat heeft Werk aan Water trouwens bij de stemming te zoeken? Agrariërs en bedrijven blijven – los van deze verkiezingen voor burgers – toch recht houden op ‘geborgde’ zetels?
Zo bezien zijn bij de bedoelingen van het echtpaar in Noord-Groningen morele vragen te stellen. De vraag is voorts of hier sprake is van een uitzonderlijke situatie of dat bij de waterschapsverkiezingen elders in het land meer sluiproutes van belangen voorkomen. Ik vrees het laatste. Wie weet wordt dat nog eens uit de doeken gedaan. Door een slimme journalist. Of door politicoloog Wim Krouwel, de samensteller van een Kieskompas bij deze verkiezingen. Wellicht kan hij zijn stemwijzer bij een volgende gelegenheid uitbreiden met informatie over de whereabouts van kandidaten.

Reageer op dit artikel