nieuws

Rotterdam eist schone shovels en vrachtwagens

bouwbreed Premium

– De gemeente Rotterdam eist vanaf volgend jaar dat aannemers met schone vrachtwagens en mobiele machines en aggregaten werken. Daarmee is het de eerste gemeente die milieueisen via het bestek afdwingt.

Aannemers die regelmatig voor Rotterdam werken, zoals Haverkort Voormolen, BAM en Ballast Nedam vinden eigenlijk dat de gemeente nog een stap verder mag gaan, bleek donderdag tijdens een marktconsultatie over de nieuwe eisen. “Geef ruimte voor planning van het hele proces en zet een expertteam in bij het afwegen”, suggereerde de vertegenwoordiger van BAM.
“Ruimte voor een dialoog. Want als je niet kan afstemmen wat de opdrachtgever wil, is het bestek je enige leidraad”, voegt zijn collega van Haverkort Voormolen toe. Aad den Boer van Holcim heeft via NVTB de resultaten van onderzoek meegenomen om milieueffecten van materialen te meten. Goede timing, want komend jaar wil Rotterdam ervaring opdoen met milieueisen aan bouwmateriaal. Projectleider Sandra van den Berg zal komende tijd drie aanbestedingen selecteren voor pilots.
Rotterdam eist een voortrekkersrol op als het gaat om milieueisen in het bestek. Senter Novem van het ministerie van Economische Zaken is bezig met het maken van algemene richtlijnen om duurzaam in te kopen, maar die spitsen zich vooral toe op geïntegreerde contracten. Rotterdam werkt vooral met traditionele RAW-bestekken omdat ze ontwerp, materiaalkeus en bebouwde omgeving in eigen hand willen houden. De stad zal overigens die regels als basis nemen voor het vast te stellen gemeentelijk beleid en wil daar nog een schepje bovenop doen.
Deels zijn de extra milieueisen bittere noodzaak: De problemen met luchtkwaliteit vertaalde zich in Rotterdam in gezondheidsproblemen en niet doorgaan van bouwprojecten. Gemeentewerken zocht uit of schoner werken een oplossing biedt. Zes pilots waarbij schoner werken als bestekseisen werd opgenomen, zijn succesvol verlopen. Daarbij ging het om bouwrijp maken van de woonwijk Zestienhoven, bestratingswerk en de huur van hoogwerkers en versnipperaars voor groenvoorziening. Bijkomende meevaller is dat geen van de zes pilots duurder uitpakten dan een ‘normale’ aanbesteding, mogelijk omdat veel aannemers er pas achter kwamen dat er extra milieueisen waren nadat het werk was binnengehaald.
Van den Berg benadrukt dat het om een dynamisch proces gaat waarbij de lat steeds een stap hoger mag: “Zodra jullie aangeven waar de eisen hoger kunnen, doen we dat.” De stad wil voorkomen dat niemand meer inschrijft vanwege te hoge eisen, maar wil tegelijk sprongen maken.

Minimumeisen

“We gaan nu minimumeisen voor vervoer in bestekken vastleggen en proberen zoveel mogelijk prikkels in te bouwen voor extra initiatieven.” De extra inspanning wordt beloond met een fictieve korting op de inschrijvingsprijs. Daarbij gaat het minimaal om vrachtwagens met een emissiecategorie van Euro 4 of 2 en 3 met roetfilter, en mobiele machines moeten minimaal voldoen aan fase 2 en biodiesel gebruiken.
Om te controleren of de aannemer zich daadwerkelijk houdt aan de afspraken, moeten zij bonnetjes inleveren en zijn steekproeven gehouden. “We hebben één keer met de boeteclausule moeten dreigen, maar uiteindelijk zijn er geen boetes opgelegd.” Wel zijn er praktische problemen zoals een halfvolle tank van een andere klus of zeer zware machines met een lange afschrijvingstermijn. Rotterdam gaat daar pragmatisch mee om, want het moet wel werkbaar blijven.

Resultaten proefprojecten

l milieueisen vrachtwagens zeker haalbaar
l eisen mobiele machines en aggregaten voor minimaal stage II of roetfilter lukken
l gebruik van (N)EN 590 laagzwavelige diesel geen probleem
l biodiesel minder goed beschikbaar en lastiger te controleren
l controle op naleving goed mogelijk via kentekens en afleverbonnen
Bron: Folder ‘Milieubewust aanbesteden’

Reageer op dit artikel