nieuws

Ooms vecht boetetevergeefs aan

bouwbreed Premium

Ooms Avenhorn moet de aan haar opgelegde bouwfraudeboete van ruim 1,8 miljoen euro volledig betalen. De Rotterdamse rechtbank ziet geen reden om de geldstraf te schrappen dan wel te verlagen.

De boete werd drie jaar geleden aan Ooms Avenhorn en haar werkmaatschappijen Kuiper en Leeuwenkamp, Daalder, Petten en Dijkers 0x26 Pijl uitgedeeld wegens overtreding van het kartelverbod in de bouw. De bouwer tekende bezwaar aan tegen het besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), maar zonder al te veel succes. De boete werd weliswaar met 10.000 euro verlaagd en anders verspreid over de verschillende ondernemingen, maar bleef voor het grootste deel toch overeind. Voor Ooms Avenhorn reden om naar de rechtbank te stappen.
Het bedrijf vindt het onbegrijpelijk dat ook de groep en de holding zijn bestraft. Volgens de bouwer stonden die op grote afstand van de diverse werkmaatschappijen en hadden ze geen enkele bemoeienis met hun bedrijfsuitoefening. Grote moeite heeft Ooms Avenhorn ook met de wijze waarop de boete tot stand is gekomen. De NMa gebruikte de omzet uit 2001 als grondslag voor de sanctie. Volgens het bouwbedrijf lag de omzet dat jaar echter veel hoger dan gewoonlijk. De boete zou daardoor veel te hoog zijn uitgevallen.
Ooms Avenhorn vindt verder dat de NMa onvoldoende rekening heeft gehouden met het feit dat de bouwer eerder al werd beboet voor deelname aan het kartel rond de Schiphol-werken. Een korting was om die reden op zijn plaats geweest.

Schoon schip

De aannemer is van mening dat zij sowieso te weinig korting op de boete heeft gekregen. In het kader van de schoonschipprocedure van de kartelautoriteit konden bouwbedrijven in aanmerking komen voor boetevermindering als zij gevoelige stukken zouden overhandigen. Ooms beschikte naar eigen zeggen niet meer over dergelijke informatie en liep daardoor de extra kortingen mis.
De Rotterdamse rechtbank veegde alle bezwaren van Ooms van tafel. De rechters oordeelden dat de NMa in alle gevallen juist heeft gehandeld. Ook het verzoek van de onderneming om in ieder geval de gemaakte accountantskosten van de boete af te mogen trekken, werd door de rechtbank verworpen.

Reageer op dit artikel