nieuws

Limburg steunt collectieve zelfbouw

bouwbreed

Steeds meer mensen houden zelf de regie en sturing op de bouw en totstandkoming van hun woning: van het prille begin tot en met de oplevering van hun woning.

Steeds meer mensen houden zelf de regie en sturing op de bouw en totstandkoming van hun woning: van het prille begin tot en met de oplevering van hun woning.
De provincie Limburg gaat dit collectief particulier opdrachtgeverschap, kortweg cpo, de komende drie jaar met een budget van zes ton financieel ondersteunen.
Deze krachtenbundeling levert een aantal voordelen op: realisatie van woningen op basis van eigen wensen en behoeften, kostenbesparing en grote betrokkenheid door het samen te doen.
De stimuleringsregeling cpo van de provincie richt zich op drie sporen. In de eerste plaats komen concrete cpo-projecten in aanmerking voor subsidie, zowel in de nieuwbouw als de bestaande bouw. De subsidie voor deze projecten is bedoeld om de kosten in het voortraject gedeeltelijk te financieren. Daarnaast betaalt Limburg mee in het onderzoek naar de mogelijkheden om collectieve zelfbouw te realiseren in bestaande (leegstaande) gebouwen.

Reageer op dit artikel