nieuws

Leegstand en crisis Spanje treffen VastNed

bouwbreed Premium

Vastgoedfondsen VastNed Retail en VastNed Offices/Industrial hebben flink te lijden onder de kredietcrisis.

VastNed Retail heeft in de eerste negen maanden van dit jaar 31,5 miljoen euro moeten afschrijven op bezittingen in Spanje en Frankrijk. Vooral in Spanje moest VastNed afboeken vanwege dubieuze debiteuren. Het vastgoedfonds kon in de eerste negen maanden van vorig jaar nog 103,4 miljoen euro bijboeken. Door de afboekingen maakte het fonds een indirect beleggingsverlies van 28,9 miljoen euro. Vorig jaar boekte het nog 94,9 miljoen winst.
VastNed Retail belegt in winkelobjecten, winkelcentra en grootschalige detailhandelsvestigingen. Het belegd vermogen bedroeg per september 2008: 2,1 miljard euro.
Het andere fonds van VastNed, VastNed Offices/Industrial, had vooral te kampen met leegstand. Op verschillende locaties kwamen kantoren vrij. Zoals het KPMG-gebouw in Rotterdam en Leidsevaart in Haarlem. Ook in Arnhem (Rode Olifant) en in Den Haag (Bezuidenhoutseweg) verdwenen huurders.
Het is de vastgoedbelegger nog niet gelukt op de lege plaatsen in te vullen.
Gevreesd moet worden voor leegstand van lange duur. Het aantal bedrijven dat in crisistijd van kantoor verwisseld is klein. Verkopen en kopen van kantoren is moeilijker. Banken hebben de poorten over het algemeen gesloten. Herfinanciering voor korte leningen lukt meestal nog wel, aldus VastNed. Vastgoed Offices/Industrial heeft in Nederland, België, Duitsland voor ruim 1,2 miljard belegd in kantoren, bedrijfsruimten en logistieke centra.
De leegstand zorgt voor een indirect beleggingsverlies van: 7,4 miljoen euro. Vorig jaar was er 5,4 miljoen winst.
De huuropbrengsten van kantoorpanden staan onder druk. VastNed moet kortingen geven om sommige panden gevuld te krijgen. Vooral in Nederland moet de huurmarkt gestimuleerd worden. In totaal werd er voor 3,8 miljoen euro aan kortingen gegeven. De Belgische markt draait wat dat betreft beter, aldus VastNed.
Beide fondsen hebben te maken met gestegen rentekosten. Deels is dat te verklaren doordat er meer van vreemd vermogen gebruik wordt gemaakt; zo kocht Retail een deel van zijn aandelen op.
Bij Offices/ Industrial werd het vreemd vermogen opgevoerd naar 547,7 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 478,1 miljoen.
De stijging van de financieringskosten is ook te verklaren door de gestegen rentekosten. Gemiddeld betaalt Offices/Industrial 0,22 procent meer.

Reageer op dit artikel