nieuws

Kosten van bemaling

bouwbreed Premium

Kosten van bemaling

Kosten van bemaling
In ‘Mijdrechters vrezen gedwongen verhuizing’ (Cobouw 5 november 2008) schrijft u dat de laaggelegen polder continu bemalen moet worden en dat de kosten hiervan ontzettend hoog zijn.
De provincie wilde aanvankelijk stoppen met pompen, waardoor de polder onder water zou komen te staan en honderden gezinnen hadden moeten verhuizen. Nu is gekozen voor een nieuwe variant, waarbij het gebied, meer dan 1000 hectare, voorlopig opnieuw wordt heringedeeld. Dit zal dan bestaan uit landbouwgrond, water en natuurgebied.
Nederland ligt grotendeels onder NAP. Bemalen houdt Nederland droog. Het is onzin te stellen dat de kosten van bemalen hoog zijn. Een voorbeeld: De Noordoostpolder ligt 5 à 6 meter onder NAP. De kwel bedraagt circa 180 millimeter per jaar. Deze kwel ontstaat vanaf de Veluwe, het aangrenzende Oudeland in Overijssel en Friesland en de kwel vanuit het IJsselmeer. De neerslag in Nederland is ongeveer 790 à 850 millimeter per jaar. Met bemalen kunnen we het waterpeil beheersen.
Uiteraard kost dit energie, doch dit geldt voor grote delen van Nederland. In geaccidenteerde gebieden buiten onze landsgrenzen is bijvoorbeeld veel energie nodig om voor transport niveauverschillen te overbrengen. Dit geeft eveneens kosten, omdat er altijd energieverliezen optreden van laag naar hoog en omgekeerd.
Het laaggelegen Schiphol en het Noordzeekanaalgebied en de grote regio Amsterdam zijn ook voorbeelden waar het waterbeheer en de bemaling nauwkeurig, zonder veel tolerantie, moeten functioneren. En dit doen zij ook. Het behoort allemaal bij een dichtbevolkt en welvarend Nederland. De natuurlobby, ontwikkelaars en vrijgestelden zullen hun oog wellicht hebben laten vallen op de circa 1000 hectare van de polder Groot Mijdrecht.
Alles ten koste van de huidige bewoners en hun plaatselijke cultuur. De provincie dient zich echter wel te bedenken dat de ingrepen die men gaat bedenken en uitvoeren leiden tot onomkeerbare processen.

Reageer op dit artikel