nieuws

Kabinet stelt Brinkman diep teleur

bouwbreed Premium

Bouw-voorman Elco Brinkman is zwaar teleurgesteld in het kabinet. Dat doet niets voor de woningbouw terwijl de problemen zich opstapelen.

Het kabinet is veel te optimistisch over de woningbouwsector en onderschat de gevolgen van de kredietcrisis voor de sector. Steun aan de woningbouw wordt alleen maar met de mond beleden. “Men wil pas gaan nadenken over ingrijpen als de nood aan de man is, terwijl het belangrijk is om de problemen voor te zijn”, vindt de voorzitter van Bouwend Nederland in reactie op de steunmaatregelen van het kabinet.
De branche-organisatie vindt dat het kabinet veel te veel naar het heden kijkt en te weinig naar de donkere wolken die zich samentrekken boven de sector. In de brief aan de Tweede Kamer wijst het kabinet erop dat er personeelstekorten zijn en een overwegend goed gevulde orderportefeuille. Daarom vindt het dat nog geen concrete maatregelen nodig zijn behalve een aanzet tot het minder ingewikkeld maken van procedures.
Brinkman wordt dagelijks geconfronteerd met toenemende signalen van de bouwbedrijven die aangeven dat de werkvoorraad snel slinkt en daardoor de personeelsbehoefte afneemt. Bouwend Nederland voorziet dan ook op termijn een daling van de woningbouw naar 50.000. Daarmee zit de organisatie al 10.000 onder de jongste voorspelling van het EIB, maar nog wel 10.000 boven de verwachting van de vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers NVB.
De bouw-voorman vindt dan ook dat het kabinet zich er in de brief wel makkelijk van afmaakt. “In dit licht volstaat het echt niet om bij de woningbouw alleen ‘te gaan kijken naar de effectiviteit van mogelijk verscherpte inzet van het huidige instrumentarium’, zoals het kabinet schrijft”. Dit geldt temeer omdat het kabinet wel de ambitieuze woningbouwdoelstelling handhaaft.

Maatregelen

Volgens Brinkman zijn er voldoende maatregelen die snel genomen kunnen worden en het kabinet niets of nauwelijks iets kosten als de neergang mocht meevallen, maar hard nodig zijn als het tegenvalt. Daarbij horen maatregelen als verhoging van de grens Nationale Hypotheek Garantie en verhoging van de financieringsnorm van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Verdergaande maatregelen zijn gezien de snelle verslechtering op de woningmarkt echter ook hard nodig. Daarin passen verlagingen van het btw-tarief en de overdrachtsbelasting. Volgens Brinkman moet het kabinet op zijn minst alle voorbereidingen treffen voor het geval de nood aan de man komt.

Reageer op dit artikel