nieuws

Ingenieursbureau stuurt versterken stalen bruggen aan

bouwbreed

Een ‘managing contractor’ gaat de versterking van acht stalen bruggen begeleiden. Rijkswaterstaat spiekte voor de contractvorm van ‘salariskosten + bonussen’ bij de petrochemie en past die nu voor het eerst toe in de gww.

Projectmanager Hans Versteegen van Rijkswaterstaat erkent dat het een risico is om een nieuwe aanbestedingsmethode toe te passen bij zo’n kritisch project: De versterking van de oostbaan van de Moerdijkbrug (A16) verliep ronduit moeizaam. Van een tijdelijk baantje extra asfalt kan geen sprake zijn en het gros van de bruggen ligt in belangrijke verkeersaders, waarbij files direct op de loer liggen.
“Het is bijzonder om engineering in concurrentie op de markt te zetten. Doel is de belangen van alle betrokken ingenieurs gelijk te schakelen: zowel die van rijkswaterstaat als het bureau. Normaal zouden we ook gebruik maken van ingenieursbureau’s, maar die hebben dan alle belang om zoveel mogelijk uren te schrijven. Door te kiezen voor ‘cost plus incentive fee’ ontstaat juist een belang om het aantal uren te minimaliseren. Rijkswaterstaat speelt niet voor sinterklaas”, schat Versteegen de kansen in, die de deelnemingsaanvrager uitgerekend 5 december ontvangt. Toch is kostenbesparing niet de belangrijkste drijfveer, benadrukt de projectmanager.

Geen monopolie

Rijkswaterstaat mikt op drie partijen voor de dialoogfase, en verwacht de opdracht in mei definitief te gunnen. Eind volgend jaar staat ook al de versterking van de eerste brug op de planning. De uitvoering komt niet in een groot cluster op de markt. “Dan zou je een monopolie creëren. We willen dat meerdere partijen kennismaken met hoge sterkte beton en tot nu toe hebben alleen Strukton en TBI ervaring kunnen opdoen.” Ook TNO en de TU Delft kijken gedurende de komende jaren mee zodat de kennis ook breder ter beschikking komt voor de vervolgprojecten.
“We doen bewust die stap naar achteren om de markt een stuk ruimte te geven. Bij de Moerdijkbrug was de toepassing van hsb nieuw, en was via een RAW-bestek alles tot in detail voorgeschreven, waarbij alle risico’s bij Rijkswaterstaat lagen.”
Dreigende verkeerschaos is de reden om nog af te zien van functionele eisen: “Hopelijk bij de negende bug. Contracttechnisch had het prima gekund, maar het risico is nog te groot als het misloopt.” Volgens Versteegen is het een spannende klus voor ingenieursbureau’s, zonder al te veel risico: “Het pakket van acht vergelijkbare projecten maakt het mogelijk om te leren en de lat steeds hoger te leggen en meer bonussen te verdienen.” Rijkswaterstaat heeft veel voorwerk gedaan op het gebied van de techniek en het ontwerp.
De echte klappers zijn te maken bij het terugdringen van verkeershinder tijdens de werkzaamheden en in de hand houden van de totale kosten. Daarnaast is het bureau verantwoordelijk voor inspecties, staal- en betonberekeningen, ontwerp, contractbegeleiding en het opstellen van beheersplannen gedurende tien jaar na oplevering.
Om te kunnen profiteren van slimme vondsten bij de marktpartijen zijn de mega-knooppunten bij Muiderbrug en Galecopperbrug iets naar achteren geschoven. Rijkswaterstaat houdt ook rekening met andere plannen: zo moet de brug bij Beek klaar zijn voordat de werkzaamheden bij de A2 tunnel bij Maastricht begint, worden de Suurhoffbruggen gecombineerd met het project A15-Maasvlakte-Vaanplein en de brug bij Ewijk gekoppeld aan de verbreding van de A50.
De Moerdijkbrug was in 2005 de eerste stalen brug die werd versterkt met hsb-beton. Een proces dat zeer kritisch komt tijdens de uitvoering. Bij de oostbaan ging het beton al snel bobbelen: het project moest binnen een paar maanden overnieuw. De ervaring kwam al van pas bij de westbaan, die drie weken eerder dan gepland werd opgeleverd.
Naast de Moerdijkbrug zijn er nog acht stalen bruggen die binnen tien jaar moeten worden versterkt. In totaal kampen 25 van de 274 stalen bruggen met scheuren in de constructie. Voor de eerste veertien bruggen is 500 miljoen euro beschikbaar, waarvan het leeuwendeel is bestemd voor de acht vaste bruggen.
Bij de beweegbare bruggen kan waarschijnlijk worden volstaan met vervanging van de klep, maar mogelijk is verlijmen een slimme betaalbare oplossing om die bruggen te versterken. De Scharsterrijnbrug in de A6 is proefkonijn, want niemand weet nog hoe lang zo’n extra laag stand houdt en de provincie wil de brug op termijn vervangen door een aquaduct.

Planning versterking vaste bruggen

Uitvoering brug weg
2009/10 Elsloo A76
2010 Beek A2
2010 Ewijk A50
2010 Muiderberg A1
2011 Galecopperbrug A12
2012 Kreekrakbrug A58
2011/15 Suurhoffbruggen N15
2014/18 Brienenoordbrug A16

Planning versterking beweegbare bruggen

Uitvoering brug weg
2009/10 Scharsterijn A6
2013 Kruiswaterbrug A7
2013 Gideonsbrug A7
2014/18 Ketelbrug A6
2014/18 Wantybrug N3
2014/18 Calandbrug N15
Bron: Ministerie Verkeer en Waterstaat

Reageer op dit artikel