nieuws

Corporatie zoekt consortium voor dbm-contract

bouwbreed

Woningcorporatie De Woonplaats besteedt een nieuwbouw- en renovatieproject in Winterswijk aan volgens een design, build and maintenance-contract. Belangstellende consortia kunnen zich tot en met 1 januari 2009 inschrijven.

Het is in Nederland zeker geen gemeengoed dat woningcorporaties bouwprojecten aanbesteden volgens de dbm-methode. Voor De Woonplaats zijn er diverse redenen deze contractvorm met een consortium aan te gaan. Beleidsmedewerker Dik Roetert Steenbruggen: “We willen de faalkosten bij projecten verminderen door een integraal ontwerp- en bouwproces. In het consortium dienen een aannemer, ontwerper en (toe)leveranciers gezamenlijk het project te realiseren. Daarnaast denken we door het onderhoud bij de inschrijvende partij neer te leggen een kwalitatief beter product te realiseren. Het consortium zal naar onze mening meer aandacht besteden aan de detaillering en materialisering van het gebouw, omdat ze ook verantwoordelijk worden gehouden voor het langjarige onderhoud.”
Last but not least wil De Woonplaats in beide projecten een energieneutraal gebouw realiseren volgens het cradle-to-cradle principe. De gebruikte materialen moeten na de levenscyclus in het gebouw hergebruikt kunnen worden voor een andere toepassing. “We hopen dat het consortium op deze terreinen innovatieve oplossingen aandraagt die in het project toegepast kunnen worden”.
De Woonplaats heeft energie hoog in het vaandel staan omdat energiezuinige woningen minder lasten met zich meebrengen en dus beter verhuurbaar worden.

Kennis

De projecten betreffen een nieuw te bouwen appartementencomplex aan de Weurdenstraat in Winterswijk en de renovatie van een jongerencentrum in dezelfde gemeente. Het consortium dient beide gebouwen voor de komende vijftien jaar te onderhouden. “Marktpartijen hebben meer kennis over de beste kwaliteit- en prijsverhouding voor het technisch onderhoud dan wij”, verklaart Roetert Steenbruggen.
Niettemin betekent dat De Woonplaats zich volgens hem wel in de materie van resultaatgericht onderhoud moet verdiepen, om bijvoorbeeld onderhoudsrisico’s in kaart te brengen en gewenste resultaten te beschrijven. “Dat betekent een totaal andere rol voor ons. Wij zijn immers meestal verantwoordelijk voor het onderhoud”, verklaart Roetert steenbruggen.
De Woonplaats presenteerde het concept aan circa 250 bedrijven uit de Achterhoek. De woningcorporatie verlangt dat minstens driekwart van de consortium-leden uit de Achterhoek komt.

Reageer op dit artikel