nieuws

Centrum Waddinxveen eindelijk in bouwfase

bouwbreed Premium

Na decennia van touwtrekken krijgt Waddinxveen een winkelcentrum. De vergunning voor de bouw van de eerste fase is verleend. Heijmans Infra, die het design-en-constructcontract binnenhaalde, is inmiddels begonnen met het bouwrijp maken van de voormalige voetbalvelden van Be Fair.

Het stedenbouwkundig plan is van Jos van Eldonk, van architectenbureau Soeters Van Eldonk. Op de vijf voetbalvelden komt eerst een parkeergarage met twaalfhonderd plaatsen. Omdat de velden in een laaggelegen polder liggen, komt het dak van de parkeergarage op dezelfde hoogte als de naastgelegen Kanaaldijk. Voor de bouw moest eerst aan de rand van het dorp een nieuw complex voor de voetbalclub worden aangelegd. Ook zijn tennisbanen verplaatst.
In de plannen is ruimte voor 20.000 vierkante meter winkels, 4000 vierkante meter horeca en dienstverlening, 1500 vierkante meter kantoren en 300 woningen in vier bouwlagen.

Belegger

Voor de vestiging van een bibliotheek en een centrum voor kunstzinnige vorming is 4000 vierkante meter gereserveerd, maar onzeker is of die ook daadwerkelijk in het centrum komen. Projectontwikkelaar is Fortis Projectontwikkeling, die de plannen heeft overgenomen van William Properties. Deze had eerder mede-ontwikkelaar MAB uitgekocht. Het complex kost rond de 200 miljoen euro. De projectontwikkelaar heeft in Aegon een belegger gevonden. De gemeente verwacht het nieuwe centrum overgedragen te krijgen.

Rotonde

Voor de aanleg moet een belangrijke verkeersweg worden omgelegd. Ook komt er een rotonde bij kunstwerk De Wokkels, twee getordeerde gemetselde kolommen aan het eind van de toegangsweg van het dorp. De tunnel onder de huidige spoorlijn, de toekomstige Rijn-Gouwelijn, moet verplaatst en verbreed.
De bouw van het nieuwe centrum heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Al in 1975 kwamen de eerste plannen op tafel, maar omdat de politiek het niet eens kon worden en de maatschappelijke weerstand in het dorp groot was, werd eerst een noodwinkelcentrum gebouwd. Dat staat heden ten dage nog aan de Passage, dat met 5000 vierkante meter al jaren veel te klein wordt gevonden.
De plaatselijke winkeliers stemden pas in met de bouw van een nieuw centrum toen zij merkten omzet te verliezen aan omliggende steden en dorpen.

Reageer op dit artikel