nieuws

Brandveiligheid in zorg onvoldoende

bouwbreed Premium

De brandveiligheid in ziekenhuizen en zorginstellingen laat te wensen over. Het brandgevaar houdt veelal verband met de bouwkundige en installatietechnische gebreken in zorgcomplexen.

Dat bleek tijdens de Regionale Brandveiligheidsconferenties die deze maand worden gehouden in verschillende plaatsen in Nederland. Het doel van de bijeenkomsten is zorgaanbieders de weg te wijzen hoe ze de brandveiligheid binnen hun organisatie kunnen verbeteren.
Daartoe is voldoende reden, betoogde Fred Zaaijer, die leiding geeft aan IBMZ, een organisatie die zich richt op onder meer veiligheid in de zorg. Hij wees op het groeiende aantal branden in ziekenhuizen, gebouwen voor geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en in revalidatiecentra. Het aantal branden in zulke complexen steeg van 874 in 2005 naar 1100 in 2007. Het schadebedrag groeide in die periode van ruim 6 miljoen euro naar ruim 84 miljoen euro.
Veelal speelden bouwkundige en installatietechnische problemen een rol. Zo groeide een relatief kleine brand in een verzorgingshuis in Zevenberg in mei van dit jaar uit tot een enorme vuurzee. Dat gebeurde nadat een gasleiding door de hitte was gesprongen. De exacte oorzaak van de brand valt niet te achterhalen, maar het vermoeden bestaat dat de leiding niet goed was geïsoleerd.
Met dergelijke problemen kampen meer zorginstellingen, betoogde André Bode, senior beleidsmedewerker bij de stafafdeling Research 0x26 Development van het College Bouw Zorginstellingen. Hij wees er op dat brandwerende voorzieningen tussen verschillende ruimten in veel instellingen verwaarloosd worden. Bovendien gebeurt het dat bij renovaties onder meer luchtschachten worden aangelegd op plekken waar ze niet thuishoren. Met als gevolg dat bij brand onveilige situaties ontstaan.

Matrix

Hoe brandveilig een gebouw is, kan worden nagegaan met behulp van de Brandveiligheidmatrix. Dit is een onderzoeksmethode waarmee kan worden vastgesteld welke voorzieningen binnen een gebouw aanwezig zijn die de brandveiligheid bevorderen. De matrix is ontwikkeld door Efectis Nederland. Dit is het voormalig Centrum voor Brandveiligheid van TNO.

Reageer op dit artikel