nieuws

Amersfoort herstelt verstoorde relatie bouwpar tijen Vathorst

bouwbreed Premium

Gebrekkige samenwerking schaadde het vertrouwen tussen de partners in het publiek-private Ontwikkelingsbedrijf Vathorst, zo blijkt uit de Evaluatie grondverwerving Vathorst West. Volgens wethouder Hekman (grondzaken) in Amersfoort, is de relatie inmiddels hersteld.

< vervolg van pagina 1
Om de samenwerking te optimaliseren, nemen de gemeente Amersfoort en marktpartijen binnen het ontwikkelingsbedrijf maatregelen. Die sluiten aan bij de aanbevelingen die bureau Omniplan doet in de evaluatie, te weten het verbeteren van de communicatie en de samenwerking en een duidelijker rolverdeling tussen de publieke en de private partijen.
Zo zal er minimaal drie keer per maand overleg plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de gemeente en die van de marktpartijen.

Kwalitatief

“Vathorst staat bekend als een kwalitatief hoogwaardige wijk. Het is zowel in het belang van de gemeente als van marktpartijen dat we de kwaliteit ook in de toekomstige bebouwing handhaven.”
In de uitbreidingswijk Vathorst verrijzen 11.000 woningen, waarvan ongeveer de helft is opgeleverd. Daarna worden nog eens 3000 huizen gebouwd in het deelgebied Vathorst-West. In de oorspronkelijke planning zou Vathorst in 2014 worden voltooid en daarna zou de bouw van Vathorst-West beginnen. Maar wethouder Hekman verwacht dat de afronding een à twee jaar later plaatsvindt.

Reageer op dit artikel