nieuws

‘Zwartwerkpercentage België geen 40 procent’

bouwbreed Premium

De nationale aannemersorganisatie Confederatie Bouw in België gelooft niet dat 40 procent van alle activiteiten in de Belgische bouw in het zwart gebeurt. Dat had de Bouwunie, die de middelgrote en kleine bouwbedrijven vertegenwoordigt, vorige week gemeld op basis van binnenlands en buitenlands onderzoek.

De Confederatie Bouw verwijst naar Europese cijfers volgens welke de “ondergrondse economie” in België, alle sectoren samen genomen, 10 procent van de totale economische activiteit voor haar rekening neemt. Voor de bouwsector zou het zwartwerkpercentage 20 procent bedragen tegenover 15 procent voor de horeca en 13 procent voor de groot- en detailhandel. Volgens de aannemersorganisatie zou zwartwerk meer voorkomen bij zelfstandigen dan bij grotere bedrijven.
“Zwartwerk komt in de Belgische bouw onder veel vormen en in verschillende graden voor”, zegt de confederatie. Het gaat om buitenlanders die geen verblijfsvergunning of werkvergunning hebben, buitenlandse zelfstandigen die “schijnzelfstandigen” zijn, buitenlandse bedrijven die onder het mom van detachering personeel ter beschikking stellen, werknemers uit Belgische ondernemingen die niet alle uren officieel aangeven of mensen die zowel een arbeidsinkomen hebben als een werkloosheidsuitkering.
Verder zijn er malafide bedrijven die clandestiene arbeidscircuits organiseren, zelfstandigen of kleine bedrijven die niet alle werken factureren, mensen die een uitkering krijgen of werkenden die in het zwart bijklussen bij particulieren.
De confederatie ontkent dat er nauwelijks of niet gecontroleerd wordt op zwartwerk in de bouw: “De controles op zwartwerk worden zelfs verhoogd en ook beter gecoördineerd dan vroeger. Er zijn meerdere inspecties op hetzelfde moment en ook de politie is daarbij aanwezig.”

Actieplan

De Confederatie Bouw geeft toe dat de controles desondanks verbeterd kunnen worden. Zelf heeft ze daartoe een actieplan opgesteld om het zwartwerkprobleem te bestrijden. Daarbij denkt de aannemersorganisatie in de eerste plaats aan een vermindering van de torenhoge arbeidskosten in België en aan een lastenverlaging voor de bouwbedrijven.
De doeltreffendheid van de controles kan worden vergroot door onder andere meer samenwerking tussen bouw en overheid, de inschakeling van sociale databanken en meer controles op onderaannemers en buitenlandse bedrijven.
Voorts pleit de Confederatie Bouw voor een verhoging van de gemiddelde arbeidstijd, meer flexibiliteit op het gebied van overuren en een betere registratie van alle arbeiders die op een bouwwerf aanwezig zijn. Tenslotte zou de overheid de belasting op onroerende investeringen moeten verlagen en de btw op nieuwbouw van 21 naar 6 procent moeten verminderen.

Reageer op dit artikel