nieuws

Veel meer geld nodig voor aanpak paalrot Rotterdam

bouwbreed Premium

Het bestuur van de Belangen Vereniging Funderings Problematiek Rotterdam (BVFP-Rotterdam) heeft het Rotterdamse gemeentebestuur in een brandbrief opgeroepen meer geld uit te trekken voor de aanpak van paalrot.

Rotterdam stelt in de begroting 2009 een bedrag van 370.000 euro beschikbaar voor de funderingsproblematiek. Voor de periode 2010 tot 2012 trekt de gemeente nog eens drie ton uit. ‘Dat is veel te weinig. Er moet geld komen voor gedegen gemeentelijk funderingsonderzoek, voor goede technische begeleiding van getroffenen en een subsidieregeling,’ stelt BVFP-voorzitter Ad van Wensen.
Extra geld moet het ook mogelijk maken complete woningblokken aan te pakken, omdat het weinig zin heeft de funderingen van geschakelde woningen apart te repareren. Van Wensen wijst erop dat het bedrag een schijntje is van de 30 miljoen euro die de gemeente Dordrecht zeven jaar geleden uittrok toen daar grootschalige funderingsproblemen aan het licht kwamen. Hij noemt de omvang van de Rotterdamse problematiek “een veelvoud is van die in Dordrecht”. Volgens een gemeentelijke inventarisatie vallen in Rotterdam 1000 tot 7000 woningen binnen de aangegeven risicozones. In Dordrecht ging het om 1300 woningen. Herstel van een fundering kost al gauw 60.000 tot 70.000 euro.
Van Wensen gaat ervan uit dat in Rotterdam de gemeente ten minste gedeeltelijk schuldig is aan de funderingsproblematiek. Hij heeft aanwijzingen dat schommelingen in het grondwaterpeil – gewoonlijk de oorzaak van paalrot – deels worden veroorzaakt door waterafvoer via kapotte rioleringen. In Dordrecht bleek dat de hoofdoorzaak. Negatieve kleef als gevolg van grondverzakkingen speelt ook een rol in de funderingsproblematiek.

Reageer op dit artikel