nieuws

Studie naar verplaatsing vanveerdam Schiermonnikoog

bouwbreed

Een onderzoek moet uitwijzen of de aanlegsteiger van de veerboot naar Schiermonnikoog dichter bij het dorp kan komen. Er wordt op het eiland al jaren gesproken over verplaatsing van de veerdam, die sinds begin jaren zestig een stuk buiten het dorp ligt.

Doel is de verkeersdrukte terug te dringen en de afstand tussen dorp en boot te verkleinen. De gemeente trekt 10.000 euro uit voor een onderzoek dat onder meer door de Technische Universiteit Delft wordt uitgevoerd. Dat moet uitwijzen of het aanmeren van de veerboten bij de huidige jachthaven uit waterstaatkundig oogpunt mogelijk is. “Als dat niet mogelijk is, houdt het verhaal op, want je kunt niet continu vaargeulen uitbaggeren”, licht burgemeester Bert Swart van Schiermonnikoog toe.

Miljoenenproject

Blijkt uit het vaargeulenonderzoek dat verplaatsing technisch kan, dan moet nog blijken of het financieel haalbaar is. “Het wordt een miljoenenproject”, aldus Swart. Het duurt zeker tussen de tien en vijftien jaar voor de nieuwe veerdam gerealiseerd zou kunnen zijn, stelt hij, mede gezien de procedures die gelden voor een beschermd natuurgebied als de Waddenzee. Voor 1962 voeren de veerboten naar Schiermonnikoog nog op het tij en meerden ze af bij het dorp. Ook uit historische overwegingen zou verplaatsing wenselijk zijn.

Reageer op dit artikel