nieuws

Pensioenfonds bouw dempt schokken van kredietcrisis

bouwbreed Premium

BPF Bouw heeft net als andere pensioenfondsen te lijden onder de financiële crisis. Een derde van het pensioengeld is belegd in aandelen.

De crisis hakt er ook bij de pensioenfondsen in. Na de zwarte maandagen en de voortdurende financiële crisis is een groot deel van het vermogen verdampt. De AEX leverde sinds begin dit jaar zo’n 40 procent in.
Pensioenfondsen hebben hun vermogen grotendeels verspreid over alle denkbare beleggingen, zoals vastgoed, obligaties en grondstoffen. Maar traditioneel zit er ook veel geld in aandelen. BPF Bouw heeft 32 procent van het pensioengeld in aandelen belegd. Meer geld zit er in vastrentende waarden (zoals obligaties en onderhandse leningen): 42 procent. De rest van het geld zit in vastgoed (23 procent), hedge funds (1,5 procent) en grondstoffen (1,5 procent).
De vastrentende waarden leveren een voorspelbare opbrengst op en de marktwaarde schommelt minder dan die van bijvoorbeeld aandelen. “Dat zorgt, zoals het woord al zegt, voor vaste inkomsten”, licht woordvoerder Franck Erkens van Cordares, de pensioenuitvoerder van BPF Bouw toe. Ook beleggingen in vastgoed zijn volgens hem gunstig in tijden van crisis. De waarde ervan is stabieler dan aandelen.
“De strategische asset allocatie van het pensioenvermogen van BPF Bouw kent voldoende dempingsmechanismen om de lagere aandelenkoersen het hoofd te kunnen bieden”, verzekert Erkens. “Wel is het natuurlijk zo dat de kredietcrisis de rente en aandelenkoersen en daarmee ook de vermogenspositie van BPF Bouw beïnvloedt.”
In november zal het bestuur van het bouwpensioenfonds besluiten of er voldoende geld is om de pensioenen ook dit jaar te indexeren. Meestal verhoogt het pensioenfonds het pensioengeld met het loonstijgingspercentage, zodat de pensioenuitkering waardevast blijft. Vorig jaar werden de pensioentegoeden door het fonds met 2,52 procent opgehoogd.
Als de beleggingen niet voldoende renderen, kan het pensioenfonds maatregelen nemen. Een mogelijke ingreep is dat ze niet of slechts gedeeltelijk indexeert. Het gevolg voor werkenden in de bouw is dat ze door zo’n maatregel minder pensioen opbouwen.
Pensioenfondsen kunnen de zware koersdalingen op de beurzen ook pareren door de premies te verhogen. Dit heeft een direct effect op de portemonnee van veel werkenden en hun werkgevers, die maandelijks pensioenpremie afdragen. Een dergelijke ingreep komt niet vaak voor, maar gebeurde voor het laatst begin deze eeuw. Toen ging de Nederlandse economie door een dal. Of BPF Bouw daadwerkelijk dit soort maatregelen moet nemen, wordt in november duidelijk. Tot die tijd wil Erkens nog niet veel zeggen over hoe de vlag erbij hangt. Ook andere pensioenfondsen zullen de komende maand hun plannen bekendmaken.
De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen houdt er rekening mee dat veel pensioenfondsen niet gaan indexeren. ”Ik noem geen absolute getallen. Maar veel van de fondsen zullen slechts voor de helft indexeren of dit geheel achterwege laten”, aldus directeur Gerard Riemen. Verhogingen van pensioenpremies verwacht hij niet.
Hoewel pensioenuitkeringen voor de komende decennia volgens Riemen gegarandeerd zijn, vindt hij toch dat er sprake is van een zorgelijke situatie. ”Grote groepen pensioengerechtigden en werknemers worden hierdoor geraakt. Dat is jammer. We proberen dat later weer te repareren, zoals dat bij veel fondsen ook is gebeurd. Maar we kunnen nu geen zekerheid geven over het moment waarop het zover is. Daarvoor moeten eerst de reserves weer op peil zijn.”
Eind 2007 telde het pensioenfonds voor de bouw nog ruim voldoende vermogen. De dekkingsgraad was 141 procent, waar 105 procent als ondergrens gezien wordt. De dekkingsgraad vertelt in hoeverre een fonds in de toekomst in staat is om pensioengerechtigden uit te betalen. Bij 100 procent kan alles uitbetaald worden.
In het jaarverslag van 2007 spreekt het BPF Bouw over een gezonde financiële positie. “Een positie die de ontwikkelingen op de financiële markten (met name ten aanzien van de kredietcrisis) goed kan opvangen.”

Reageer op dit artikel