nieuws

Onafhankelijkheid van dakadviesbureaus

bouwbreed

In het artikel ‘Onafhankelijkheid dakadviesbureaus blijkt wassen neus’ (Cobouw 16 oktober 2008) worden alle dakadviesbureaus over één kam geschoren – in opdracht nota bene van een platdakorganisatie het NDA – wat betreft kennisniveau en onafhankelijkheid.

In het artikel ‘Onafhankelijkheid dakadviesbureaus blijkt wassen neus’ (Cobouw 16 oktober 2008) worden alle dakadviesbureaus over één kam geschoren – in opdracht nota bene van een platdakorganisatie het NDA – wat betreft kennisniveau en onafhankelijkheid.
Ik vind dit een zeer laakbare manier van journalistiek bedrijven omdat er wel degelijk adviesbureaus zijn die genoeg vak- en dakkennis en ervaring bezitten om een goed technisch advies verantwoord te kunnen onderbouwen en zich ook onafhankelijk kunnen opstellen.
Ik begeef me nu circa 15 jaar op het gebied van het hellende dak en heb een goed lopend adviesbureau waarbij ik de vak- en dakkennis voornamelijk uit eigen ervaringen en opgebouwde kennis gebruik om mijn opdrachtgevers wel degelijk goed van advies te voorzien. Dat u klakkeloos een artikel uit een zogenaamd vakblad bijna letterlijk overneemt, vind ik jammer.
De NDA heeft kennelijk iets tegen een bepaald dakadviesbureau en neemt dan maar een marketingbureau in de arm om zijn gelijk te krijgen. Dit terwijl de NDA zelf ook zeker niet onafhankelijk is en de vraag mag worden gesteld of al haar leden wel over voldoende vakkennis beschikken. Maar daar kan ik verder geen oordeel over geven.
Ik realiseer me dat ik als zelfstandig adviesbureau, overigens heeft men mij niets gevraagd, weinig effect zal hebben op uw berichtgeving. Echter, ik zou het op zijn minst toch prettig vinden als u deze berichtgeving wat zou nuanceren en zeker in het vervolg niet zomaar allerlei informatie vanuit zogenaamde vakbladen overneemt.

Reageer op dit artikel