nieuws

Meer met Minder spaart energie met één loket

bouwbreed Premium

Wie werk wil maken van energiebesparing kan begin volgend jaar bij één loket terecht: Meer met Minder.

Met Meer met Minder willen overheid en bedrijfsleven de energiebesparing stimuleren. “Vooral bij de particuliere woningen is daar nog een hele wereld te winnen”, vertelde programmamanager Annelies Kronenberg op de vakbeurs Energie 2008 in Den Bosch.
“Dat kan het beste door één (virtueel) loket in te richten waar de bewoners één offerte krijgen voor het energielabel en het maatwerkadvies.”
Dat loket staat midden op een virtuele marktplaats waar bedrijven hun diensten aanbieden en bewoners uit dat aanbod een keuze kunnen maken. Kronenberg: “Op die marktplaats mogen alleen bedrijven staan die aan de bestaande regelingen voldoen.” Meer met Minder wil zo de kwaliteit borgen en voorkomen dat bewoners slecht werk geleverd krijgen. De organisatie informeert via zijn internetpagina ook over onder meer subsidies en voordelige leningen om het werk van erkende bedrijven mee te betalen. Niet onbelangrijk noemt Kronenberg de beoordelingstermijn van een subsidieaanvraag. “De 26 weken die daar nu nog vaak mee is gemoeid, is wel wat lang.”

Bewoners

Dat werk volgt vooral uit het maatwerkadvies dat bewoners voor hun woning kunnen aanvragen. “Het huidige energielabel draagt minder aan besparingen bij,” meent Rob van der Laar van TOG Nederland, “niet in de laatste plaats omdat circa 60 procent van het energieverbruik samenhangt met wat de bewoners doen en niet met de constructie van hun woning.” Het label geeft wel inzicht in de mogelijkheden om energie te sparen.

Verbeterd

Minister Vogelaar (wonen) wil op 1 januari 2009 een verbeterd energielabel invoeren. Dat voornemen bracht enige twijfel teweeg over de status van reeds afgegeven energielabels. Manager Frans van Ekerschot van het VROM-programma Schoon 0x26 Zuinig Gebouwde Omgeving verwacht dat een nog te ontwikkelen supplement het oude energielabel dezelfde status geeft als het nieuwe. “We zijn er nog niet uit maar dit lijkt de meest logische stap.” Zoals het er nu naar uit ziet gaat VROM niet in op de pleidooien om het nieuwe label voorlopig uit te stellen.

Reageer op dit artikel