nieuws

kopFlessenhals in A4 blijft tot 2014

bouwbreed

De flessenhals in de A4 blijft nog tot 2014 bestaan. Rijkswaterstaat en BAM hebben een financieel akkoord over het opknippen van het contract dat aanvankelijk als één contract op de markt is gezet.

Na de uitspraak van de Raad van State besloten BAM en Rijkswaterstaat voortvarend aan de slag te gaan in het noordelijk deel en de discussie over het zuidelijk deel af te wachten. BAM voerde wel zoveel mogelijk voorbereidende werkzaamheden uit, maar is daarmee al lang en breed klaar. Intussen is ook overeenstemming bereikt over schadevergoeding en werkbare uitvoering van het contract, dat onverwacht ook in tijd in tweeën werd gehakt. Tot tevredenheid van beide partijen is een overeenkomst getroffen. “Daarvoor hadden we nu alle tijd”, licht projectmanager Piet Zuidgeest van BAM toe. Rijkswaterstaat gaat over tot “betaling bij product aantoonbaar gereed”. Zodra een fase is opgeleverd, volgt een afgesproken bedrag. Dus ook de ontwerpfase voor het zuidelijk deel is inmiddels betaald.
Het was de eerste keer dat Rijkswaterstaat een dialoogfase in de aanbestedingsfase voerde. Met vijf geïnteresseerde partijen bleek dat een zeer intensieve fase te worden die negen maanden duurde. Zuidwijk heeft de ontwerp-vrijheid van het d0x26c-contract als zeer beperkt ervaren. “We mochten geen meter naar rechts of links afwijken vanwege het Tracébesluit. Eigenlijk was alleen ruimte in de het gebruik van materialen en de logistiek”, zei hij op de conferentie Kunstwerken Infrastructuur.

Meerwaarde

Als meerwaarde van het d0x26c-contract heeft de aannemer geprofiteerd van grotere bandbreedte voor oplossingsrichtingen en kosten. Ook werd tijd bespaard door overlap in ontwerp, vergunningen en uitvoering. Door ontwerp en uitvoering te combineren is ook optimalisatie in uitvoerbaarheid en fasering te bereiken. Maar die vrijheid blijkt toch beperkt als de rechter het vereiste tracébesluit vernietigt. Toch wist BAM een met het ‘onder water bouwen aquaduct’ gebruik te maken van een innovatief concept voor de bouw van het tweede aquaduct onder de Ringvaart. Het alternatief is gepatenteerd en door Rijkswaterstaat als variant geaccepteerd. Het noordelijk deel van de uitvoering verloopt voorspoedig en zal in 2011 klaar zijn. Als het niet stormde zijn inmiddels de 55 meter lange liggers voor het nieuwe viaduct van de A44 over de A4 bij Burgerveen gearriveerd.

A4-aquaduct

Reageer op dit artikel