nieuws

Kleine opdr achtgever stopt meer innovatie in gunningscriteria

bouwbreed Premium

Kleine opdrachtgevers stoppen meer innovatie in hun gunningscriteria dan grote. Dit blijkt uit onderzoek van het EIB in opdracht van Regieraad en PSIBouw.

Bij zowel grote als kleine opdrachtgevers is een beweging gaande van een alleen op laagste prijs gunnen naar een beleid waarin ook de kwaliteit van de aanbieding en innovatie meer gewicht krijgen. Kleine opdrachtgevers lopen daarbij wel ver voor op de grote broers.
In 2006 speelde voor 43 procent van de grote opdrachtgevers innovatie een rol, in 2008 is dat opgelopen naar 48 procent. Bij kleine opdrachtgevers lag het percentage in 2006 op 62 en is het nu 73 procent. Tegelijkertijd neemt het belang van de laagste prijs bij de gunning langzaam af. Bij de grote opdrachtgevers was dit in 2006 voor 92 procent van hen nog uiterst belangrijk, in 2008 gaf 89 procent aan dit belang hoog te achten. Bij kleine opdrachtgevers waren die percentages 81 in 2006 tegen 69 in 2008.
Het EIB ziet wel dat het percentage grote opdrachtgevers dat bij de uitvraag expliciet vraagt om innovatieve oplossingen toeneemt. In 2006 ging het om 30 procent van de opdrachtgevers, in 2008 om 44 procent. Nog veel meer verwachten dat in de toekomst te gaan doen. In 2006 verwachtte 55 procent dat, in 2008 is dat gestegen naar 61 procent.
Een eigen initiatief van opdrachtnemers wordt nog maar mondjesmaat op prijs gesteld. Een uitzondering vormen projectontwikkelaars en corporaties. Respectievelijk 80 en 85 procent van hen zijn wel blij met ideeën die aannemers aandragen. Bij de overheden gaat het om ruim eenderde, terwijl in 2005 nog 72 procent van deze opdrachtgevers een eigen initiatief op prijs stelde. Het EIB wijt dit lage percentage aan een toenemend aantal waterschappen en gemeenten in de onderzochte groep. Die hebben gemiddeld genomen minder belangstelling voor ongevraagde aanbiedingen dan andere grote publieke opdrachtgevers.
Het gevolg van die mindere belangstelling is dat aannemers ook minder investeren in eigen initiatieven. In 2005 deed 36 procent van de bouwbedrijven nog wel een ongevraagde aanbieding en 41 procent van de installatiebedrijven. In 2008 zijn die percentages gedaald naar 21 respectievelijk 23 procent.
Kleine opdrachtgevers zijn meer tevreden over de prestaties van bouwbedrijven dan grote opdrachtgevers. De kleine waarderen de prestaties met het rapportcijfer 7,3 terwijl de grote een 6,5 als beoordeling geven.

Reageer op dit artikel