nieuws

Fundament Romeinse wachttoren

bouwbreed Premium

Bijna 2000 jaar bleven de Romeinse schatten onder de grond verborgen. Maar nu, voordat woningstichting Portaal er huizen laat verrijzen, zijn ze in Nijmegen-West aan het licht gebracht. Medewerkers van het gemeentelijk Bureau Archeologie en Monumenten hebben niet alleen een redelijk gaaf terracotta masker uit de Romeinse tijd gevonden, maar ook belangrijke delen van de verdedigingswerken van de Romeinse stad. Nog niet eerder zijn fundamenten van wachttorens, die deel uitmaakten van de stadsmuur, uit 160 tot 170 na Christus opgegraven. Ook zijn er veel gebruiksvoorwerpen gevonden en zijn de fundamenten van een groot woonhuis met vloerverwarming blootgelegd. De funderingsresten worden in kaart gebracht maar blijven verder onaangetast in de grond bewaard.

Bijna 2000 jaar bleven de Romeinse schatten onder de grond verborgen. Maar nu, voordat woningstichting Portaal er huizen laat verrijzen, zijn ze in Nijmegen-West aan het licht gebracht. Medewerkers van het gemeentelijk Bureau Archeologie en Monumenten hebben niet alleen een redelijk gaaf terracotta masker uit de Romeinse tijd gevonden, maar ook belangrijke delen van de verdedigingswerken van de Romeinse stad. Nog niet eerder zijn fundamenten van wachttorens, die deel uitmaakten van de stadsmuur, uit 160 tot 170 na Christus opgegraven. Ook zijn er veel gebruiksvoorwerpen gevonden en zijn de fundamenten van een groot woonhuis met vloerverwarming blootgelegd. De funderingsresten worden in kaart gebracht maar blijven verder onaangetast in de grond bewaard.
Rechts: Het terracotta masker is in redelijke staat na 2000 jaar opgegraven.

Reageer op dit artikel