nieuws

Discussie A4 met kanaal verhardt

bouwbreed Premium

Volgens de gemeente Schiedam gebruikt verkeersminister Eurlings oneigenlijke argumenten in zijn poging om voor de A4 Midden-Delfland het idee van een tunnel met daarboven een vaart van tafel te krijgen.

Schiedam is sinds lang tegenstander van het doortrekken van de A4 van Delft
naar Schiedam. Maar men is volgens Lex Boersma, strategisch beleidsadviseur
verkeer en vervoer van de gemeente, realistisch genoeg om in te zien dat het er
een keer van komt. “En dan kun je dus maar beter meedenken.” Schiedam schaarde
zich deze zomer al achter de plannen die de ChristenUnie deze week opnieuw onder
de aandacht van minister Eurlings bracht. Het ontbrekende stuk snelweg zou onder
water in een nieuw aan te leggen kanaal moeten komen. Landschap, natuur en
recreatiemogelijkheden zouden dan beter behouden blijven. Maar Eurlings ziet
helemaal niets in het plan. Hij vreest voor ellenlange nieuwe procedures en uit
de hand gierende kosten. Hij krijgt deze week bijval van de Kamerfracties van
CDA, VVD, PVV en van werkgeversorganisatie VNO/NCW. Ze vielen Schiedam en de
ChristenUnie hard aan. Zo wees Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW) de gemeente
Schiedam aan als grote vertrager en wilde deze laten ‘namen en shamen’. De
Schiedamse wethouder Yorick Haan reageert daarop: “Bernard Wientjes moet eerst
leren luisteren, dan leren nadenken en vervolgens iets zinnig zeggen, zeker als
het over bereikbaarheid gaat.”

Tunnelveiligheid

Bovendien zijn de argumenten die Eurlings en zijn medestanders gebruiken
oneigenlijk, stelt Boersma. “Want het duurt alleen maar zo lang, omdat Eurlings
zo draalt en weigert alle alternatieven te onderzoeken. Als hij dat nu niet doet
duikt dit plan straks weer op tijdens de inspraakprocedures. Dán duurt het pas
lang.” Boersma bestrijdt ook dat de ‘vaart-variant’ duurder is. “Dat lijkt zo
omdat Eurlings in zijn eigen variant de kosten voor tunnelveiligheid niet
meetelt.” Dat Eurlings zegt dat de tunnel in het vaartplan uit vier keer twee
rijstroken moet bestaan klopt ook niet. Nergens in de Wet tunnelveiligheid is
dat terug te vinden.

Reageer op dit artikel