nieuws

Conditiemeting brengt verval installatie in beeld

bouwbreed Premium

“Conditiemeting is geen risico-analyse”, vindt Marius Rodenburg van Bureau Veritas. Het geeft alleen maar een indruk van de staat waarin bijvoorbeeld een installatie verkeert, legde hij uit in Utrecht op een bijeenkomst over ‘onderhoudsnorm’ NEN 2767.

Simpel gezegd geeft een conditiemeting in cijfers aan hoe ver het verval van onder meer een installatie is gevorderd. “Uiteindelijk zal alles onder dat verval bezwijken,” weet Rodenburg: “passend onderhoud stelt dat moment voor kortere of langere tijd uit.” De momentopname van de conditiemeting levert een ‘rapportcijfer’ op. Aan de hand daarvan kan de eigenaar van bijvoorbeeld een kantoorgebouw een onderhoudsprogramma laten opstellen.
Het onderhoudsplan bepaalt wanneer bijvoorbeeld een verwarmingsketel vervangen moet. Op papier gaat die gemiddeld 25 jaar mee, maar de praktijk wijst uit dat de uiteindelijke levensduur sterk afhangt van de locatie waar die wordt gebruikt. Rodenburg: “In een ziekenhuis gaat een verwarmingsketel langer mee dan in de utiliteit.” De reden: de gevolgen van een mankement kunnen in een ziekenhuis ver strekken; dus vindt daar meer preventief onderhoud plaats dan in een kantoorgebouw waar een mankement hooguit wat overlast veroorzaakt. NEN 2767 die de conditiemeting normeert schrijft voor hoe dat meten in z’n werk moet gaan: inspecteurs lopen bijvoorbeeld een installatie aan de hand van gebrekenlijsten na. Deel 1 van de norm geeft de bijzonderheden bij de controles en deel 2 geeft daar een nadere toelichting bij. Er is ook nog een Deel 3 in de maak met richtlijnen voor het verwerken van alle meetwaarden tot een eindcijfer. “Dat alles met het doel de noodzaak van onderhoud inzichtelijk te maken en af te wegen welke maatregelen direct uitgevoerd moeten en welke nog even kunnen wachten”, zegt Rodenburg.

Onderhoudsplanning

En omdat deze inschatting ook inzicht geeft in de kosten kan die worden verwerkt in een onderhoudsplanning en een begroting voor een aantal jaren.
De schaal waarop een inspectie wordt uitgevoerd bepaalt mede het resultaat. Hoe groter die is hoe meer de invloed van een tekortkoming wegvalt. “Een kapot armatuur in een kantoorkamer valt niet meer op wanneer de verlichting per verdieping of zelfs per gebouw wordt gecontroleerd”, weet Rodenburg. En omgekeerd dreigt op (te) kleine schaal het gevolg van een klein mankement onevenredig groot uit te vallen. En er komt een nauwelijks meer te verwerken hoeveelheid informatie vrij. “De reden dat opdrachtgever en inspecteur voor de controle afspreken op welke schaal die plaatsvindt om de kans op een vertekening in te perken.”

Reageer op dit artikel