nieuws

Compensatie BAM voor vertraging A4

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat en BAM hebben een financieel akkoord bereikt over het vertraagde A4-contract bij Leiderdorp. Betaling per opgeleverde fase biedt uitkomst nu de verdiepte ligging bij Hoogmade nog jaren op zich laat wachten.

BAM sleepte eind 2006 het d0x26c-contract binnen met een waarde van 300 miljoen euro. De Raad van State vernietigde in de zomer van 2007 echter het tracébesluit voor het zuidelijke deel vanwege luchtkwaliteitseisen. De aannemer ziet daardoor de synergievoordelen van gelijktijdige uitvoering verdampen. Het noordelijk deel vordert gestaag en zal in 2011 klaar zijn, maar het zuidelijk deel zal op z’n vroegst volgend jaar kunnen beginnen en niet eerder dan 2014 in gebruik zijn.
Toen afgelopen zomer duidelijk werd dat het contract toch noodgedwongen moest worden geknipt, zijn de onderhandelingen begonnen. Zonder tussenkomst van een rechter zijn beide partijen er uitgekomen. Zowel Rijkswaterstaat als BAM weigert mededelingen te doen over de hoogte van de schadevergoeding, maar die zal in de miljoenen lopen.
Minister Eurlings verwacht nog dit jaar een nieuw tracébesluit te nemen. Als de Raad van State ditmaal het besluit goedkeurt, is het mogelijk komend voorjaar te beginnen. “Maar dan staat het broedseizoen voor de deur en mogen geen bomen worden gekapt. We mogen niet kappen voordat het tracébesluit definitief is”, verklaart projectmanager Piet Zuidgeest van BAM een deel van de vertraging.

Verdiepte bak

Het oorspronkelijke contract bestaat uit verbreding tot tweemaal drie rijstroken plus twee vluchtstroken en aanpassing van de kunstwerken. Het noordelijk deel bij Burgerveen bevat ook een nieuw aquaduct onder de Ringvaart en het zuidelijk deel komt in een verdiepte bak van 1400 meter onder de Oude Rijn. De bouwer is tevens verantwoordelijk voor zeven jaar onderhoud (voor de installaties drie jaar).
> aanbestedingen 14

Reageer op dit artikel