nieuws

Bouwfraudeboetes niet aftrekbaar

bouwbreed Premium

Aannemers mogen de bouwfraudeboete die mededingingsautoriteit NMa hen oplegde, niet aftrekken van de belasting.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Haarlemse rechtbank in een geschil tussen Rietvink en de Belastingdienst. Rietvink, dat in het verleden met werkmaatschappijen Rietvink, Eijkelboom en Gebr. Hogenbirk actief was in de groenvoorziening, kreeg in 2006 een boete van bijna 14.000 euro opgelegd wegens overtreding van het kartelverbod.
Het bedrijf trok de boete af van de belastbare winst omdat het van mening is dat de NMa-sanctie vooral als een ontnemingsvordering moet worden gezien. Voordeel ontnemende straffen zijn doorgaans aftrekbaar van de belasting.
Volgens de fiscus zijn de bestuurlijke boetes van de NMa echter louter bestraffend bedoeld en hebben daarom geen enkele voordeelontnemend karakter. De Belastingdienst accepteerde de belastingaangifte van Rietvink dan ook niet. Het bedrijf stapte daarop naar de rechter.

Ernst en duur

Voor de Haarlemse rechtbank staat echter vast dat de NMa-boete een straf is. De wet is daar volgens haar helder over: “Onder een bestuurlijke boete wordt verstaan een onvoorwaardelijke verplichting tot het betalen van een geldsom die is gericht op bestraffing.” Dat de boetes helemaal niet voordeelontnemend zijn, blijkt volgens de rechtbank wel uit de wijze waarop ze tot stand zijn gekomen. De kartelautoriteit ging bij vaststelling destijds uit van de ernst en de duur van de overtreding. “Het behaalde voordeel was bij het bepalen van de hoogte van de boete van ondergeschikt belang”, aldus de rechtbank.
Enkele jaren geleden oordeelde zij in een andere zaak nog dat opgelegde kartelboetes wel mogen worden afgetrokken. Volgens de rechtbank betrof het toen echter een straf die was opgelegd door de Europese Commissie.
“De verordening waarop de EU-boete in genoemde uitspraak was gebaseerd, ontkende het strafrechtelijke karakter van die boete”, aldus de rechters.
De mededingingsautoriteit legde sinds 2004 meer dan 1400 bedrijven een boete op wegens overtreding van het kartelverbod in de bouw. In totaal moesten zij meer dan 350 miljoen ophoesten.

Reageer op dit artikel