nieuws

Bagger twistpunt in Kamer

bouwbreed Premium

Minister Cramer (milieu) botste gisteren met de Tweede Kamer over de manier waarop omgegaan moet worden met al dan niet vervuilde baggerspecie.

Cramer vindt dat alle afgegraven grond moet worden gecontroleerd. Veel Kamerleden vinden dat de omgekeerde wereld.
CDA’er Eddy Bilder vertelde de minister dat hij veel klachten ontvangt van grondverzetbedrijven. “Er bestaat veel onduidelijkheid over de vraag of baggerspecie nu wel of geen afvalstof is en of het dus als zodanig moet worden behandeld.” Cramers antwoord dat het Besluit bodemkwaliteit toch voldoende duidelijkheid schept, werd door de Kamer niet geaccepteerd. Helma Neppérus van de VVD sprak van een “nodeloos ingewikkeld systeem”, Remy Poppe van de SP wil dat er beter wordt gekeken of gebruikt baggerslib wel of niet bij de ondergrond past waar het wordt gebruikt. “Want dat er andere mineralen in bepaalde grond zitten, wil nog niet zeggen dat het vervuild is.” En Bilder stelde direct een vervolgvraag: “waarom wordt baggerspecie niet alleen gecontroleerd wanneer er gerede twijfel bestaat over of het schoon is?”
Maar Cramer liet zich niet vermurwen. “Dat kán niet. Je moet het echt per geval bekijken. Want we mogen niet het risico lopen dat er een keer iets doorglipt.” Wel zegde de minister een evaluatie van het Besluit Bodemkwaliteit toe. Naar de zin van de meeste Kamerleden echter te laat.

Reageer op dit artikel