nieuws

Zzp’er en marktorde

bouwbreed Premium

Het bouwbedrijfsleven verandert. Ook de bouwarbeidsmarkt verandert. Een in het oog springende verandering is de afname van het werknemersbestand en de opkomst van de zzp-er.

Het bouwbedrijfsleven verandert. Ook de bouwarbeidsmarkt verandert. Een in het oog springende verandering is de afname van het werknemersbestand en de opkomst van de zzp-er.
Zzp’ers zijn vooral afkomstig uit de bouw. In 2001 vond het EIB dat 70 procent van de zzp’ers in de bouw nooit ergens anders had gewerkt dan alleen maar in de bouw. Dan dringt de vraag zich op: als zzp’ers dan massaal afkomstig zijn uit de bouw, waar komen zij dan vandaan? Een manier om daar achter te komen is door te kijken naar de arbeidsmarktaandelen van bouwbedrijven. Het blijkt dat de onderlinge verdeling van het aantal verloonde manjaren nagenoeg stabiel blijft. Zo werd er in 2000 door de grotere bouwbedrijven – meer dan vijftig verloonde manjaren – 43 procent van alle manjaren in de bedrijfstak verloond. In 2006 (recentere cijfers hebben we helaas niet) was dat ook 43 procent. Door de kleine bouwbedrijven – tot 10 manjaren – werd er in 2000 19 procent van alle manjaren verloond. In 2006 was ook weer 19 procent. Kijken we naar de verhouding tussen UTA en bouwplaatspersoneel, dan zien we ook hier geen verschil. Weliswaar is er over de hele linie een toename van het UTA-personeel. Dat kan er op duiden dat het vooral werknemers waren in uitvoerende functies, die richting zelfstandigheid zijn vertrokken. Maar deze toename was in het kleinbedrijf niet anders dan in het grootbedrijf.
De grote groei van het aantal zzp’ers is dus niet gepaard gegaan met een verstoring van de onderlinge verhouding tussen het (personeelhoudende) grote, middelgrote en het kleinbedrijf. Je kunt dat opvatten als een aanwijzing dat de zzp’er even hard uit het grootbedrijf is weggetrokken als uit het midden en kleinbedrijf.
En heel andere vraag is of die trend nog lang zal kunnen doorgaan. Oneindig doorgaan kan niet. Het moment dat de laatste werknemer het bouwbedrijfsleven verlaat om zelfstandige te worden zal nooit komen. Maar komt er een punt, waarop het aantal zzp’ers niet meer groeit? En welke factoren zijn daarop van invloed?
Over de dynamiek van het eenmansbedrijf is nog niet zoveel bekend. Willen we een beetje een inschatting kunnen maken van de toekomstige ontwikkelingen op de bouwarbeidsmarkt zal op dit terrein nog het nodige moeten worden onderzocht.

Reageer op dit artikel