nieuws

Twentse binnenhav ens hebben voorbeeldfunctie

bouwbreed

De regio Twente zette op het congres in Almelo van de Vereniging van Havenmeesters in Nederland haar visie op de ontwikkeling van Twentse binnenhavens uiteen. De voorgestelde aanpak van binnenhavens in Twente geldt als voorbeeld voor andere binnenhavens in Nederland.

De uitgebreide analyse van de huidige en toekomstige situatie van de Twentse binnenhavens maakt duidelijk welke concrete maatregelen worden genomen op het gebied van infrastructuur, milieu en herstructurering van (watergebonden) bedrijventerreinen.
In Twente hebben overheid en bedrijfsleven de krachten gebundeld om de streefbeelden, knelpunten en concrete maatregelen voor de binnenhavens te schetsen. De provincie Overijssel, Rijkswaterstaat de betrokken gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Twenterand en de Hof van Twente, de Kamer van Koophandel en het bedrijf Sesam (namens de werkgroep Twentekanalen) zijn bij dit langetermijnproject betrokken. Partijen hebben de huidige knelpunten in de Twentse binnenhavens onderkend en een samenhangend, concreet pakket van maatregelen aangekondigd.
In Twente groeit het vervoer en transport via water jaarlijks met circa 8 procent In 2006 werd via de Twentse binnenhavens 5,6 miljoen ton overslag van allerlei soorten goederen per binnenvaart aan- en afgevoerd. Circa 1500 mensen zijn werkzaam in deze sector. De toegevoegde waarde van de binnenhavens bedraagt 145 miljoen euro.

Watergebonden

De binnenhavens bieden nieuwe watergebonden bedrijven ruimte op eigen ‘nat’ terrein van de gemeente of op het nieuwe 180 hectare grote XL Businesspark waar dit jaar in Almelo de eerste kavels vrijkomen.
Gemeenten zijn druk bezig met herstructurering van haventerreinen om nieuwe vrije kavels te creëren. De Combi Terminal Twente wordt uitgebreid met anderhalve hectare en de lengte van de kade wordt verdubbeld. In Almelo is 400 meter nieuwe kade aangelegd.
De lokale overheden zetten verder sterk in op het verbeteren van de ‘natte’ infrastructuur in de binnenhavens. Alle belangrijke toevoerkanalen zijn of worden uitgebaggerd om grotere schepen toe te kunnen laten. Elke gemeente met een binnenhaven krijgt een openbare kade waar bedrijven zonder eigen los- en laadplaats gebruik van mogen maken. De grijze infrastructuur krijgt ook een forse impuls met nieuwe rondwegen, wegverdubbelingen, het doortrekken van lokale wegen naar snelwegen en de reconstructie van de N18. Daarnaast doet de regio Twente onderzoek naar een zogeheten ongehinderd logistiek systeem tussen Hengelo en Enschede. Containers worden via deze vrije route ongehinderd naar de containerterminal vervoerd.

Reageer op dit artikel