nieuws

‘Te veel aandacht voor steden’

bouwbreed Premium

Woningcorporaties vinden dat het kabinet zich te veel richt op de grote steden. De sociale huisvesters willen meer aandacht voor gemeenten die met een dalende bevolking hebben te kampen.

Woningcorporaties vinden dat het kabinet zich te veel richt op de grote steden. De sociale huisvesters willen meer aandacht voor gemeenten die met een dalende bevolking hebben te kampen.
Bovendien kunnen problemen in wijken en buurten het beste op lokaal niveau worden aangepakt en niet vanuit Den Haag.
Dat heeft de koepelorganisatie van woningcorporaties, Aedes, gezegd in reactie op de plannen van het kabinet voor volgend jaar.
“Aedes deelt het pleidooi van het kabinet om door te gaan met het bestrijden van de verkokering tussen de traditionele sectoren in Nederland. Dit garandeert de beste aanpak van de opgaven op het brede terrein van het wonen in de 21ste eeuw.”
Maar de corporaties zijn ook kritisch. “In de rijksbegroting ontbreekt helaas de aandacht voor krimpgebieden”, schrijft de koepelorganisatie. “Corporaties staan voor alle achthonderd wijken in Nederland. Dat betekent dat ook vitale plattelandsgemeenten, waarvan sommigen met bevolkingsdaling te kampen hebben, de volle aandacht verdienen.”
Aedes vindt verder dat het kabinet zich te veel concentreert op de veertig probleemwijken. “Aedes is teleurgesteld over het uitblijven van concrete maatregelen voor wijken die dreigen af te glijden.” Volgens Aedes moet er door het kabinet meer worden geïnvesteerd in het stimuleren van de wijkeconomie. Samen met MKB Nederland roept Aedes het kabinet op om een meer economisch stimulerend overheidsbeleid te voeren.

Reageer op dit artikel