nieuws

Ontwoekerd en ontwaakt

bouwbreed

Dit land ontwoekerd aan de golven, dichtte een 19e eeuwse domineedichter. God schiep de wereld en de Nederlanders maakten Nederland, zeggen de Fransen. Enfin, u merkt dat ook mij de presentatie van het rapport van de Commissie Veerman niet is ontgaan. Het regent clichés en mythes. Waar of niet, dat doet er niet echt toe. Want dat de roemruchte strijd tegen de waterwolf er ook een is van veel landschapsvernietiging door de mens, is minder bekend. Veel droogmakerijen hebben we zelf eerst nat gemaakt. En de zeearmen van Zeeland waren heel vroeger eigenlijk land, of veenmoeras. Juist het bedijken en ontwateren heeft ons kwetsbaar gemaakt. Toch spreekt de geschiedenis van bedijkingen, polders, sluizen, molens ook internationaal terecht tot de verbeelding. Met de Deltawerken als grand finale. Het is ontegenzeggelijk een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. Geschiedenis, die ons iets leert voor de toekomst. Inmiddels weten we dat de Deltawerken door de tijd zijn ingehaald. Dat de wetenschap en techniek van toen niet meer state of the art is. Dat we ons veilig wanen of waanden in een verouderd concept. Er zijn nu nieuwe omstandigheden, nieuwe waarheden. En voor wie dat nog niet wist heeft het vorige week gepresenteerde rapport-Veerman een en ander duidelijk gemaakt. Twaalf aanbevelingen. Van tien keer zo veilige dijkringen tot de instelling van een Deltafonds.

Dit land ontwoekerd aan de golven, dichtte een 19e eeuwse domineedichter. God schiep de wereld en de Nederlanders maakten Nederland, zeggen de Fransen. Enfin, u merkt dat ook mij de presentatie van het rapport van de Commissie Veerman niet is ontgaan. Het regent clichés en mythes. Waar of niet, dat doet er niet echt toe. Want dat de roemruchte strijd tegen de waterwolf er ook een is van veel landschapsvernietiging door de mens, is minder bekend. Veel droogmakerijen hebben we zelf eerst nat gemaakt. En de zeearmen van Zeeland waren heel vroeger eigenlijk land, of veenmoeras. Juist het bedijken en ontwateren heeft ons kwetsbaar gemaakt. Toch spreekt de geschiedenis van bedijkingen, polders, sluizen, molens ook internationaal terecht tot de verbeelding. Met de Deltawerken als grand finale. Het is ontegenzeggelijk een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. Geschiedenis, die ons iets leert voor de toekomst. Inmiddels weten we dat de Deltawerken door de tijd zijn ingehaald. Dat de wetenschap en techniek van toen niet meer state of the art is. Dat we ons veilig wanen of waanden in een verouderd concept. Er zijn nu nieuwe omstandigheden, nieuwe waarheden. En voor wie dat nog niet wist heeft het vorige week gepresenteerde rapport-Veerman een en ander duidelijk gemaakt. Twaalf aanbevelingen. Van tien keer zo veilige dijkringen tot de instelling van een Deltafonds.
Een ding is duidelijk: ons land, onze ingenieurs en bouwers moeten weer aan de slag. Met nieuwe superdijken, kustverbreding en andere nogal technische ingrepen. Niet met frivoliteiten, zoals dat idiote plan voor een tulpeiland. Geen Dubai in onze delta. Dat helpt niet. De commissie Veerman komt met minder spectaculaire, maar wel verstandige voorstellen. Voor de kust en voor het binnenland, waar de waterwolf gevaarlijk op de loer ligt. De geoliede publiciteitsmachine en aandacht in de pers laat de belangrijkste trendbreuk wat onderbelicht. De Deltacommissie rekent namelijk af met het oude Deltadenken. Het geloof in een harde verdediging van onze kust, met steeds hogere en bredere zeedijken is voorbij. Het antwoord is nu gevarieerder. We gaan nu bouwen met de natuur. We moeten slim gebruik maken van natuurlijke processen. Bijvoorbeeld met het idee van de zandmotor voor de kust van Zuid-Holland. Daarmee krijgen jarenlange pleidooien van vooral Ronald Waterman eindelijk gehoor. Nederland moet het voortouw nemen met - chique gezegd - een ander paradigma in de kustverdediging. Dat is voor insiders geen nieuws. Het heeft alleen (te) lang geduurd voor het werd opgepakt. Het gaat volgens de commissie nu om het “kunnen mee-ontwikkelen met klimaatverandering en andere (sic!, FS) ecologische przocessen”. Daarmee kan Nederland weer voorop lopen in de wereld en ook andere landen helpen. Misschien. Zo kan een nieuwe mythe ontstaan. Want dat Nederland is ontwoekerd aan de golven, was volgens het 19e-eeuwse genie Multatuli al een “leugen van verzenmakers”.

Reageer op dit artikel