nieuws

Leeftijdbewust arbobeleid helpt

bouwbreed

Medisch onderzocht en te zwaar bevonden. Dan krijgt de bouwvakker ‘henk’ uitgereikt, de nieuwe glossy van Arbouw vol tips en ideeën over een gezonde leefstijl. Nuttig voor de bouwvakker? Jazeker, zegt Cees van Vliet, directeur van Arbouw.

Want nog steeds is overgewicht een grote belemmering in het werk. De aandacht voor de leefstijl van werknemers past in een breder kader van het leeftijdbewust arbobeleid in de bouwnijverheid. Jaarlijks presenteert Arbouw de Bedrijfstakatlas met cijfers over de arbeidsomstandigheden. Als speciaal thema in dit verslag besteedden wij vorig jaar ruim aandacht aan de leefstijl van bouwwerknemers, opgeluisterd door een serie professioneel bereide gezonde lunches, onder meer door Joop Braakhekke. De lunch smaakte prima, de sfeer was ontspannen. Maar de boodschap was serieus: een fors deel van de bouwvakkers is te dik en beweegt te weinig. Bijna de helft van de volwassenen in Nederland heeft overgewicht en ruim 10 procent obesitas, ofwel ernstig overgewicht. Voor de bouwnijverheid zijn die cijfers nog ernstiger: maar liefst 64 procent heeft overgewicht en 15 procent obesitas.

Kritiek

Het nieuws werd door een groot aantal media overgenomen. Helemaal zonder slag of stoot ging dat niet. Hier en daar stuitte de berichtgeving op kritiek van werknemers uit de bouw. Want zij bewegen tijdens het werk toch genoeg, waarom dan die betuttelende aandacht voor hun leefstijl?
Toch is deze aandacht wel degelijk nodig. Weliswaar is een groot deel van de bouwwerknemers fit genoeg, maar dit geldt zeker niet voor iedereen. En een slechte leefstijl kan leiden tot overgewicht en een grotere kans op het ontwikkelen van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Te dikke bouwvakkers zijn vaker ziek en in de regel minder productief.
Arbouw heeft vorig jaar aangekondigd werk te maken van het onderwerp. Een belangrijke activiteit in dit kader is henk, een nieuw glossy magazine voor de bouw. Het bevat ideeën en adviezen over voldoende bewegen en gezonde voeding. Bedrijfsartsen reiken het binnenkort uit aan werknemers die kampen met overgewicht. Door deze en andere activiteiten wordt gepoogd de negatieve trend in de leefstijl van bouwwerknemers om te draaien.

Vergrijzing

Het onderwerp leefstijl moet worden gezien in een breder kader van leeftijdbewust arbobeleid. Dit beleid omvat de activiteiten die ervoor zorgen dat werknemers langer gezond hun werk kunnen doen. In de toekomst zal het zeer belangrijk zijn om hiermee door te gaan, zeker omdat de vergrijzing ook in de bouw grote vormen aanneemt. Dat betekent dat de bedrijfstak door moet gaan met het tot zover succesvol gebleken loopbaanbeleid. De individuele bedrijven zullen moeten onderzoeken welk werk hun mensen het beste past en welke hulpmiddelen nodig zijn. Van de werknemer mag worden verwacht dat hij of zij er alles doet om het werk in goede gezondheid uit te voeren. Het lijdt geen twijfel dat de leefstijl hierbij een van de bepalende factoren is.
Arbouw blijft de bedrijfstak ondersteunen met hulpmiddelen om het werkvermogen en de vitaliteit van werknemers te bevorderen Er is onderzoek gedaan naar de goede praktijken op dit gebied. Daarnaast wordt een instrument ontwikkeld als ondersteuning bij het voeren van een actief beleid binnen het bedrijf. Ook wordt onderzocht hoe de bedrijfsartsen de werknemers met een verminderde duurzame inzetbaarheid nog beter kunnen opsporen. Daarnaast loopt een onderzoek naar de meest effectieve interventies op het gebied van het voorkomen van hart- en vaatziekten en ernstig overgewicht bij bouwvakkers door de beïnvloeding van leefstijlfactoren.

Reageer op dit artikel