nieuws

Kritiek BWT doet geen recht aan BNA-onderzoek

bouwbreed Premium

Kritiek BWT doet geen recht aan BNA-onderzoek

Kritiek BWT doet geen recht aan BNA-onderzoek
In een ingezonden brief van 6 september in Cobouw reageert Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, als door een wesp gestoken op het BNA-rapport ‘Kwaliteit van dienstverlening en bestuurlijk proces van lagere overheden’. Dat de Vereniging BWT zo reageert op het door de BNA geïnitieerde rapport is op zich niet verwonderlijk, het doet echter geen recht aan de genuanceerde wijze waarop de BNA de resultaten van het onderzoek behandelt.
De Bond van Nederlandse Architecten heeft dit onderzoek naar buiten gebracht om brede aandacht te vragen voor de gevolgen van de problemen, namelijk vertraging in de bouw. De BNA heeft er op gewezen dat gemeenten in de problemen komen omdat de centrale overheid steeds meer taken bij lokale overheden neerlegt en omdat tegelijkertijd de bouwregelgeving steeds complexer wordt. De BNA vindt dan ook dat de centrale overheid gemeenten moet helpen een inhaalslag te maken, en dat de overheid de bouwregelgeving moet stroomlijnen.
Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid is een gerenommeerd onderzoeksbureau dat bekend staat om zijn onderzoekskwaliteiten op tal van terreinen in de bouw. Het EIB heeft met dit rapport een goed en degelijk onderzoek afgeleverd dat in kaart brengt hoe architecten de kwaliteit van dienstverlening en bestuurlijke processen van gemeenten ervaren. Het rapport bestrijkt een veel breder terrein dan alleen de bouwplantoetsing door ambtenaren van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. De door de vereniging BWT aangevoerde problematiek rondom strijdigheden tussen bestemmingsplannen en welstandsnota’s gaat voorbij aan het feit dat het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gemeente is om ervoor te zorgen dat dergelijke strijdigheden worden opgelost. De BNA begrijpt dat in die gevallen een ambtenaar een lastige boodschap heeft over te brengen. Dit is echter noch aan de individuele ambtenaar noch aan de architect te wijten. Het rapport spreekt hier dan ook over de verantwoordelijkheid van de gemeente.
De BNA hecht veel waarde aan een continue professionalisering van de beroepsuitoefening van architecten. Hij verplicht en spoort zijn leden aan hun kennis op tal van terreinen bij te houden en op te frissen. De onlangs opgerichte BNA Academie heeft verscheidene programma’s op het gebied van bouwregelgeving en in het bijzonder het Bouwbesluit.
En de BNA onderschrijft uiteraard de oproep van de Vereniging BWT om gezamenlijk de bouwkwaliteit op peil te houden.

Reageer op dit artikel